Nieuwsbrief 4 Jaargang 2

Gefeliciteerd

Als een huurdersvereniging of bewonerscommissie 50 jaar bestaat, is er een reden voor een feestje! De HBV-Zayaz geeft in haar statuten ook aan dat de betrokken huurdersvereniging in dat geval ook recht heeft op een cadeautje van de HBV. Wat wil het geval? Er zijn twee huurdersverenigingen die al 60 jaar bestaan. Al veel langer dus dan de HBV-Zayaz want die bestaat net iets langer dan 10 jaar. Er was dus reden voor een klein feestje. Dat werd gevierd op het kantoor van HBV-Zayaz en de betrokken bestuurders en enkele leden van huurdersvereniging Zuid 1 en huurdersvereniging Zuid 2 werden op de foto gezet. Penningmeester Ad Lapien van de HBV-Zayaz feliciteerde de huurdersverenigingen hartelijk met enige welgekozen woorden en overhandigde het cadeau.

De voorzitter van huurdersvereniging Zuid 1de heer v.d. Besselaar ontvangt het cadeau.
De voorzitter van huurdersvereniging Zuid II de heer Pauw ontvangt het cadeau.

Geschillencommissie bij Zayaz

Als u een klacht of melding heeft en u heeft deze klacht of melding bij Zayaz kenbaar gemaakt, telefonisch of via de website van Zayaz, zal een medewerker van Zayaz contact met u opnemen om te zien wat de aard van de melding is en hoe de klacht of melding kan worden opgelost. Als de melding betrekking heeft op het gedrag van andere huurders, kan het nodig zijn dat ook anderen dan medewerkers van Zayaz zich met de melding moeten bezig houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klachten over verwarde buren. Soms moet bijvoorbeeld buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Buurtbemiddeling helpt buren met elkaar in gesprek te komen. Soms moet één van de zorgpartners van Zayaz worden ingeschakeld. Meestal echter komt de klacht of melding neer op een bouwkundig of technisch defect in of rondom de woning wat om een oplossing vraagt.

Omdat Zayaz tegenwoordig probeert maatwerk te leveren kan het voorkomen dat een bepaalde maatregel of voorziening bij één van de huurders in uw omgeving werd getroffen die u niet heeft, terwijl u meent wel recht te hebben op dezelfde voorziening. Als u meent dat Zayaz uw klacht of melding niet serieus neemt, dan wel u voor kosten laat opdraaien terwijl u echt van mening bent dat deze kosten voor Zayaz zijn en u Zayaz voldoende tijd hebt gegeven om tegemoet te komen aan uw klacht(en), kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie van Zayaz. In deze geschillencommissie hebben 4 mensen zitting die niet in dienst zijn van Zayaz en die bijvoorbeeld een bouwkundige, juridische of onderwijs achtergrond hebben. Er zitten ook mensen in op voorspraak van HBV-Zayaz.

In 2017 werden 20 meldingen gedaan bij de geschillencommissie. Zayaz krijgt ca. 20.000 klachtmeldingen per jaar binnen. Verreweg de meeste klachten/meldingen worden dus door Zayaz goed afgewerkt. Er werden totaal 6 geschillen behandeld, 4 geschillen uit 2017 en nog 2 overgehevelde geschillen uit 2016. Er werden 2 geschillen gegrond verklaard door de commissie en Zayaz heeft alle adviezen van de geschillencommissie overgenomen. Wanneer een melding van een geschil binnenkomt bij de geschillencommissie, wordt eerst melding gemaakt bij de interne organisatie van Zayaz. Zo wordt nagegaan of Zayaz in staat is (geweest) om de klacht binnen redelijke termijn op te lossen. In een aantal gevallen leidde dit er toe dat de klacht inderdaad (alsnog) kon worden opgelost. Als uw klacht wordt behandeld wordt u in de gelegenheid gesteld uw klacht mondeling toe te lichten.

Ondanks het feit dat de commissie u ontvangt op kantoor bij Zayaz, blijft de commissie onafhankelijk. Na de gesprekken tussen de huurders met een klacht en de commissie en Zayaz is in 2017 op verzoek van HBV-Zayaz aan iedereen gevraagd of de locatie van de commissie een probleem gaf in relatie tot het gevoel van onafhankelijkheid bij de huurder. Dat was niet het geval.

Individueel lid worden bij HBV-Zayaz

We weten natuurlijk dat als er sprake is van een huurdersvereniging op complex- of buurtniveau, dat deze vereniging onder voorwaarden lid kan worden van de koepel HBV-Zayaz. Als dit lidmaatschap wordt geaccepteerd door het bestuur van HBV-Zayaz, dan kan, ook weer onder de voorwaarde van een jaarlijkse deugdelijke financiële administratieve verantwoording, deze vereniging rekenen op een jaarlijkse financiële bijdrage van HBV-Zayaz om een aantal activiteiten mogelijk te maken. Daarnaast is er natuurlijk de contributiebijdrage van de aangesloten leden. Toegang tot de algemene leden vergadering (ALV) van de HBV-Zayaz iedere 6 maanden is dan mogelijk als bestuur van een HV en op die manier kun je invloed uitoefenen op het beleid van HBV-Zayaz. Wat nu als op uw complex en of buurt geen huurdersvereniging (meer) bestaat en ondanks pogingen om een vereniging op te richten het maar niet wil lukken om een vereniging op te richten? In dat geval is het toch mogelijk om lid te worden van de HBV-Zayaz. Dat kan via een individuele inschrijving. Een financiële vergoeding blijft dan weliswaar achterwege maar u kunt op die manier wel uw invloed direct uitoefenen. Uw stem telt in de algemene leden vergadering. Weliswaar met één stem maar toch… HBV-Zayaz telt op dit moment 11 van zulke individuele leden en we hebben er graag veel meer. Ook hebben we natuurlijk graag mensen die ons willen ondersteunen in één van de werkgroepen, maar gewoon lid zijn is ook al mooi.

HBV-Zayaz is er voor alle huurders en toekomstige huurders van Zayaz en is ook vertegenwoordigd in het Stedelijk Huurders Platform (SHP). Omdat dit SHP, samen met de woningcorporaties en het stadsbestuur centrale afspraken maakt in het drie partijen overleg (DPO) over de woonmarkt in ’s-Hertogenbosch, is het natuurlijk belangrijk om georganiseerd te zijn. Informeer bij onderstaand emailadres naar de mogelijkheden of bel ons op telefoonnummer: 073 – 614 85 39

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring