Nieuwsbrief 7 Jaargang 2

Voorwoord

Deze nieuwsbrief is een korte. Eind oktober wordt weer een uitgebreidere nieuwsbrief gepubliceerd. Er is dan ook weer veel te melden, zo is de verwachting. In deze nieuwsbrief wordt slechts voor enkele zaken de aandacht gevraagd.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een begrip wat voor iedereen van ons misschien een andere betekenis heeft. Vraag het aan iemand en je krijgt verschillende antwoorden c.q. interpretaties. Wel is voor iedereen duidelijk dat het begrip langzamerhand een verband heeft met het klimaatakkoord van Parijs. In dat akkoord spraken 180 landen met elkaar af om in 2050 energieneutraal te produceren. In de discussie over hoe dat te bereiken valt ook de term “circulair” regelmatig, wat zoveel betekent als het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen. Onze regering breekt zich momenteel het hoofd over hoe de doelstellingen gehaald moeten worden en vooral waar de rekening neergelegd moet worden. De automobilist, de landbouwer, de fabrikant of de burger. De totale kosten worden immers voor Nederland geschat op 200 miljard euro in 2050. Nu hebben we nog 32 jaar maar dan moeten we wel nu beginnen. Dat betekent ruim 6 miljard per jaar. De huidige schattingen belopen volgens de overheid tot ca. 3,5 —4 miljard per jaar. Toch nog een forse rekening!

De woningcorporaties in Nederland zouden ruim 100 miljard moeten bijdragen. De vraag is hoeveel de huurders daarvan merken.

Wij nodigen alle Besturen van Huurders Verenigingen met nadruk, maar van harte uit, om te komen luisteren naar een voordracht over het begrip duurzaamheid door de innovatiemanager van Zayaz mevrouw Christel van Vught, op onze Algemene ledenvergadering van 24 oktober aanstaande. U ontvangt daarvoor natuurlijk ook een uitnodiging op de gebruikelijke wijze.

Jubilea HV’s

De volgende huurders verenigingen hebben in 2018 hun 10-jarig bestaan:

15 februari   HV Hoge Slagen                                       27 oktober     HV Westhoek

19 maart       HV De klokkenlaan                                 5 november HV Belgische Buurt/37

13 mei           HV De Regenboogtoren                         4 december HV Eikenhorst

12 juni          HV Goulmy en Baar                                 4 december HV De Klokhoek

Het Bestuur van HBV — Zayaz feliciteert al deze huurders verenigingen met dit jubileum en spreekt de hoop uit dat we samen nog lang de belangen van de huurders mogen behartigen.

Tot ziens op onze Algemene leden vergadering op 24 oktober 2018.

Locatie: Wijkcentrum Helftheuvelpassage

Tijd: Vanaf 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring