Nieuwsbrief 1 Jaargang 3

Nieuwjaarsreceptie HBV-Zayaz

Op woensdag 16 januari 2019 werd de nieuwjaarsreceptie van de HBV-Zayaz gehouden in wijkcentrum de Helftheuvelpassage. De belangstelling van de leden was bijzonder groot dit jaar. Veel leden hadden de moeite genomen om te komen om elkaar het beste toe te wensen voor het komend jaar en eens even bij te praten. Ook van de zijde van Zayaz liet men zich niet onbetuigd.

Naast de bestuurder/directeur M. Acharki waren zo’n 10 medewerkers van Zayaz aanwezig. We moesten zelfs een paar tafels en stoelen bij plaatsen om iedereen een fatsoenlijk plaatsje te geven. Het bestuur van HBV-Zayaz heeft zich zeer verheugd over deze grote opkomst, waarop natuurlijk wel was gehoopt.  Onze voorzitter, Corry van den Wildenberg, ging in haar toespraak in op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Door de inzet van velen, vooral ook binnen de besturen van de vele HV’s kunnen we trots zijn op wat is bereikt.

Ook het komend jaar zal een jaar worden met een aantal uitdagingen. Samen met het SHP, de corporaties en de gemeente wordt het nog een hele klus om het aantal in de prestatieafspraken overeen- gekomen woningen te realiseren. Er wordt rekening gehouden met het gegeven dat dit aantal niet wordt gehaald.

Het SHP, met daarin een sterke vertegenwoordiging van HBV-Zayaz, heeft kunnen bedingen dat een aantal maatregelen worden getroffen zodat het tekort aan gebouwde woningen eind 2020 minimaal is. Ook de klimaatmaatregelen en vooral de kosten daarvan baren zorgen. Eerst is het kabinet aan zet en vervolgens de gemeenten. De kosten moeten natuurlijk eerlijk worden verdeeld.

Tot slot uitte onze voorzitter haar zorgen over de bezetting binnen het bestuur van HBV-Zayaz.

Per 1 januari zijn twee bestuursleden afgetreden en deze plaatsen zijn nog niet opnieuw ingevuld. De voorzitter doet een dringend beroep op de aanwezigen om zich aan te melden voor een  bestuursfunctie of in ieder geval om zich heen te kijken of er anderen zijn die mogelijk belangstelling en/of tijd hebben. Daarover later meer.

Acharki nam, namens Zayaz, in zijn toespraak vooral de activiteiten van het komend jaar onder de loep. De toekomstige belangrijke rol van de HBV werd genoemd en wat we misschien moeten doen om met elkaar in voldoende mate draagvlak te houden. Binnenkort gaan we met HBV-Zayaz in gesprek om te zorgen dat het draagvlak in de toekomst groter wordt. De corporatie heeft het komend jaar grote uitdagingen binnen de onderhouds- en bouwprogramma’s. Ook de verduurzaming zal voortvarend moeten worden aangepakt. De budgetten staan onder druk vanwege de toenemende belastingdruk van het Rijk de laatste jaren. Toch ziet de heer Acharki mogelijkheden om op nieuw te investeren in bouw en duurzaamheid. Het werd een heel gezellige bijeenkomst. Medewerkers van wijkcentrum de Helftheuvelpassage deden hun uiterste best om het iedereen naar de zin te maken en dat is overduidelijk gelukt.

Afscheid Henk Heessels en Marcel Rombouts

Op woensdag 23 januari nam het bestuur van HBV-Zayaz afscheid van Henk Heessels en Marcel Rombouts als bestuurslid met een gezellig samen zijn in d’n boerderij de Herven. De beide echtgenotes van Henk en Marcel waren natuurlijk ook aanwezig. Henk neemt afscheid omdat hij de leeftijd heeft bereikt van 75 jaar in 2018 en dan is het statutair bij de HBV-Zayaz niet langer mogelijk om in het bestuur zitting te nemen.

Marcel heeft aangegeven dat hij, gezien de stijgende drukte op het werk, dat niet langer met een bestuursfunctie kan combineren. Beiden willen nog wel in bepaalde werkgroepen c.q. het SHP platform zitting hebben. In een persoonlijke toespraak naar beiden van onze voorzitter, bedankte zij Henk en Marcel voor hun inzet gedurende vele jaren. In het geval van Henk betreft dat zelfs ca. 35 jaar, waarin hij al bij vroege voorgangers van Zayaz opkwam voor de belangen van huurders.  Marcel werd geroemd om zijn kennis van dossiers en vooral de daarin genomen besluiten of afspraken. Na de welgekozen woorden van de voorzitter kregen Henk en Marcel een cadeaubon en de beide echtgenotes een boeket bloemen.

Huurders Vereniging Martinipad

Deze huurders vereniging heeft ons laten weten dat men zich ernstig zorgen maakte over de vele incidenten die gemeld zijn bij Brandweer Nederland. In het najaar van 2018 was sprake van 40 incidenten in Nederland waarin sprake was van Koolmonoxide en soms ernstige gevolgen daarvan. Hier was vaak sprake van oudere installaties, al dan niet slecht onderhouden. Vaak waren de installaties van de huurders zelf. Het bestuur van Huurders vereniging Martinipad heeft daarom besloten om hun leden komend jaar gratis een  koolmonoxidemelder ter beschikking te stellen. Men heeft dit aan Zayaz gemeld en Zayaz reageerde enthousiast op het voornemen. Veiligheid gaat voor alles heeft men gemeend. Daarnaast gaat men ook leden in de gelegenheid stellen een beroep te doen op de vereniging bij overlast door een wespennest indien de kosten van het ruimen van dit nest door het lid als zeer knellend worden ervaren. Het bestuur van de HBV-Zayaz heeft het bestuur van de HV Martinipad, bij monde van de heer Bart van der Elst, telefonisch en schriftelijk gecomplimenteerd met dit beleid. Een prachtig voorbeeld van hoe je voor elkaar kunt zorgen binnen een buurt of complex. Als mensen informatie willen over deze maatregelen, dan kan men contact zoeken met Huurders vereniging Martinipad (Bart van der Elst e-mail: lpmvanderelst@ziggo.nl)

Bestuursleden gezocht

Zoals eerder in deze nieuwsbrief omschreven, heeft het bestuur van HBV-Zayaz onlangs afscheid genomen van 2 bestuursleden. Het bestuur zoekt enthousiaste vervangers voor de vertrokken bestuursleden. In haar nieuwjaarstoespraak ging de voorzitter uitvoerig in op haar gevoel van teleurstelling, dat de oproep van haar in de ALV van oktober tot nu toe nog geen kandidaten hebben opgeleverd. Opnieuw werd tijdens de nieuwjaarsreceptie aandacht gevraagd voor de vacatures binnen het bestuur. Voel je je aangesproken, ben je enthousiast of ken je een enthousiast iemand van je vereniging, neem contact op met het bestuur van de HBV-Zayaz. Het contactadres is bekend. We vragen niet het onmogelijke en als je na een inwerkperiode denkt dat het toch veel tijd kost of  dat het toch niet is wat je je had voorgesteld, kun je natuurlijk zonder verplichtingen over en weer gewoon stoppen. De ervaring leert dat het activiteitenprogramma zeer interessant is en dat het verslavend werkt. Je merkt ook dat je wel degelijk invloed kunt hebben op het beleid van Zayaz. Er wordt naar je geluisterd! Je kunt je natuurlijk ook eerst melden om eens in een gesprek te horen wat de mogelijkheden zijn. Als je specifieke kennis of vaardigheden hebt op een bepaald terrein wordt daar natuurlijk rekening mee gehouden. Wij zeggen: “als je enthousiast bent is het halve werk gedaan”. Een inwerkperiode, of zoals we ook wel eens zeggen, een snuffelperiode van 6 maanden  is het proberen waard! Meld je aan en vraag een gesprek!

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring