Nieuwsbrief 3 Jaargang 3

Jubilea HV’s

Op 27 februari bestond HV de Boogerd 10 jaar en op 23 maart bestond HV Klooster Baptist 10 jaar. Het bestuur van HBV-Zayaz feliciteert deze HV’s met hun jubileum en hopen van ganser harte op vele toekomstige jaren van vruchtbare samenwerking met deze HV’s.

Aan/afmelden voor deze Nieuwsbrief

De redactie van de nieuwsbrief van HBV-Zayaz heeft gemerkt, dat indien men de nieuwsbrief ontvangt via een huurdersvereniging en hem niet meer wenst te ontvangen, en vervolgens onder aan de nieuwsbrief “afmelden” aanklikt deze nieuwsbrief ook niet meer wordt ontvangen door de oorspronkelijke ontvanger. Dat is in de meeste gevallen de secretaris van de huurdersvereniging. Het gevolg is dat ook de andere leden van deze huurdersvereniging de nieuwsbrief dan niet meer ontvangen. Dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Het is een gevolg van een beperking van het systeem en de redactie van de nieuwsbrief kan hier weinig aan doen, zo is gebleken. Het verzoek is dan ook om in een dergelijk geval af te melden bij het secretariaat van uw huurdersvereniging en duidelijk te maken dat u de nieuwsbrief niet meer digitaal wenst te ontvangen. U kunt zich natuurlijk ook persoonlijk aanmelden voor deze nieuwsbrief. Dat kan via de website van HBV-Zayaz of via nieuwsbrief@hbv-zayaz.nl.

Huur verlagen of bevriezen?

Volgens de Woonbond kunnen huurders met een laag inkomen en een hoge huur in aanmerking komen voor bevriezing van de huur en in sommige gevallen zelfs verlaging van de huur.

Voorwaarde is dat men een relatief laag inkomen heeft van onder de € 38.035,- per jaar per huishouden en dat de maandelijkse huur ten minste € 720,42 bedraagt. Reden voor de huurbevriezing of huurverlaging zijn de gestegen huurprijzen van de afgelopen jaren. De Woonbond heeft met de koepelvereniging van woningcorporaties afgesproken dat huurders daar compensatie voor kunnen aanvragen.

Het gaat vermoedelijk om ca. 300.000 huishoudens volgens de Woonbond. Ook huurders met een huurprijs boven de sociale huurgrens en een inkomen tot € 38.035,- kunnen dus huurbevriezing krijgen. Wellicht is het voor uw situatie zinvol om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor bevriezing c.q. verlaging van de huur.

De Woonbond kan een voorbeeldbrief verstrekken die aan de verhuurder kan worden gestuurd. Volgens directeur Paulus Jansen van de Woonbond kan het om één van de acht huurders gaan en dat is ca. 13% van de huurders. De Woonbond hoopt dat de corporaties zich aan het huurakkoord houden. Dat is voor deze huishoudens, met de forse huurprijzen in relatie tot hun inkomen hard nodig. Doe de check op internet op de website van de Woonbond.

ALV HBV-Zayaz op 10 april 2019

Voor alle besturen van de Huurdersverenigingen en de individuele leden van de HBV-Zayaz geldt natuurlijk dat zij van harte welkom zijn op de Algemene leden vergadering op 10 april aanstaande. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op huurdersgebied en praat mee. Het bestuur van HBVZayaz hecht bijzonder aan uw mening en staat voor een sterke vertegenwoordiging van alle huurders en toekomstige huurders van Zayaz maar ook wil zij een sterke rol spelen in het bestuur van het Stedelijk Huurders Platform (SHP) voor de stedelijke afspraken rondom huren en duurzaamheid. De ALV vindt plaats op woensdag 10 april vanaf 20.00 uur in cultureel centrum Helftheuvelpassage. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring