Nieuwsbrief 7 Jaargang 3

EXTRA EDITIE

Actie #ikwileenhuis

Woningcorporatie Zayaz, samen met de corporaties Joost (voormalig Kleine Meijerij uit ‘s-Hertogenbosch en Stichting St. Josef uit Boxtel) en Brabant Wonen in ’s-Hertogenbosch, steunen de actie van Woonbond Nederland. Door deze actie worden huurders en aspirant huurders ondersteund in de zoektocht naar meer betaalbare woningen..

Zoals bekend heeft het kabinet Rutte II in 2015 de Verhuurdersheffing ingevoerd voor woningcorporaties voor hun woningbezit met een maandhuur tot de liberalisatiegrens. In 2019 was die huurgrens € 720,65 per maand. Deze Verhuurdersheffing is één van de drie heffingen (belastingen) die de woningcorporaties moeten betalen aan het Rijk met geen ander doel dan de staatskas te spekken maar is wel de belangrijkste en de grootste. In Nederland betalen de corporaties inmiddels 1,7 miljard euro per jaar aan de Verhuurdersheffing en vooral door de stijging van de WOZ waarde van de woningen stijgt dit bedrag dus ieder jaar. Ook volgend jaar voorziet Aedes, de koepelorganisatie van de woningcorporaties in Nederland, een stijging met 170 miljoen euro. In de vorige nieuwsbrief en ook al eerder hebben wij gewezen op de gevolgen daarvan. Van dat enorme bedrag, tot nu toe ca. 6,5 miljard euro, hadden meer huizen gebouwd kunnen worden of de huurprijs had bevroren of zelfs verlaagd kunnen worden. Ook hadden oudere woningen beter geïsoleerd kunnen worden met als gevolg een lagere energierekening voor de huurders. Ook daar hebben we vaak op gewezen. Deze week dus deze actie in de richting van het kabinet om de Verhuurdersheffing ter discussie te stellen.

Ook HBV-Zayaz ondersteunt deze actie van de Woonbond en de corporaties in ’s-Hertogenbosch en de inmiddels 200 corporaties in Nederland. Dit aantal groeit overigens nog iedere dag. Wij hebben dit ook laten weten aan Zayaz. Weg met die gekke belastingen voor corporaties die inmiddels per jaar 3 tot 4 maanden huuropbrengst kost! Dit jaar! op 2 oktober kwam in het nieuws dat de PvdA bij de algemene beschouwingen in de tweede kamer ook zou pleiten tot verlaging van de zogeheten Verhuurdersheffing. Nota bene één van de partijen die heeft gezorgd voor invoering daarvan! Raadpleeg ook de site van Zayaz https://www.zayaz.nl/News/2381/ voor meer nieuws en het eventueel geven van reacties of het delen van uw verhaal. Velen gingen u al voor.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring