Nieuwsbrief 10 Jaargang 3

Jubileum huurdersverenigingen 

Op 3 december bestaan HV Helftheuvelpassage en op 28 december BV Gheert van Calcarplein 10 jaar! Het bestuur van HBV-Zayaz feliciteert het bestuur van de huurdersverenigingen en al haar leden van harte en wenst de verenigingen nog een zonnige toekomst toe. HBV-Zayaz ziet uit naar een prettige en effectieve samenwerking tussen HBV-Zayaz en de huurdersverenigingen.

Verhuurdersheffing

Meerdere keren hebben we de verhuurdersheffing en de negatieve effecten daarvan op de huurders gemeld in vorige nieuwsbrieven. We hebben ook gemeld dat ruim 200 woningcorporaties, waaronder Zayaz, protest hebben aangetekend bij de belastingdienst tegen deze, in de ogen van de corporaties, onrechtvaardige, zelfs onwettelijke belastingmaatregel van het kabinet Rutte II. Geld wat opgebracht wordt door huurders middels het betalen van huur, dient wettelijk gebruikt te worden voor volkshuisvesting en niet via belastingmaatregelen terecht te komen in de schatkist. Jaarlijks betalen corporaties ruim 1,7 miljard euro aan belastingen over het deel sociale woningen die zij bezitten. Dit bedrag zal de komende jaren stijgen door de stijgende WOZ waarde. Daar kunnen de corporaties heel veel goede dingen mee doen voor huurders. Bevriezing van huur of minder stijging van de huur, voor zover toegestaan door het Rijk, renovaties, nieuwbouw plegen, duurzaamheidsplannen uitvoeren zonder al te veel kosten voor de huurders etc. In week 50 heeft een delegatie van klagers een gesprek gehad in Den Haag over dit protest tegen o.a. de verhuurdersheffing. Het is nog niet bekend wat de uitkomst van dit gesprek is. Zoals bekend heeft HBV-Zayaz ook nadrukkelijk afstand genomen van dit Rijksbeleid.  Het protest wordt overigens gesteund door Aedes (koepel corporaties) en de Woonbond.

Nieuwjaarsreceptie HBV-Zayaz

Op woensdag 15 januari 2020 vindt de nieuwjaarsreceptie van HBV-Zayaz plaats. De uitnodiging daarvoor zijn reeds verzonden. De receptie vindt plaats in cultureel centrum de Helftheuvelpassage vanaf 20.00 uur. Het bestuur van HBV-Zayaz hoopt de leden daar te mogen ontmoeten.

Wij wensen u en al uw naasten fijne feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2020

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring