Nieuwsbrief 1 Jaargang 4

Manifest leefbaarheid in buurten en complexen

Het bestuur van HBV-Zayaz heeft een manifest geschreven en staat op het punt dit te overhandigen  aan de bestuurder van Zayaz, de heer M. Acharki. Vermoedelijk zal dit 4 februari plaatsvinden. Met het manifest willen we  tot uitdrukking brengen wat de zorgen zijn van velen in onze samenleving met betrekking tot het dossier wonen. Het betreft onderdelen als het volume van de woningbouw, de betaalbaarheid van de huren voor de diverse inkomensgroepen, ouderen die zware tot zeer zware zorg nodig hebben en die vaak erg lang moeten wachten op een plaats in een zorgcentrum of verpleegtehuis, de wens van de eventuele partner om bij zijn of haar geliefde te mogen blijven in dat geval vaak gescheiden wordt van die geliefde, het toenemend aantal verwarde mensen die verplicht  moeten gaan wonen in woonwijken met veel sociale huurhuizen en de overlast die dit kan geven in die wijken of complexen. Bovendien krijgen deze mensen vaak niet de zorg waar ze recht op hebben. Dat geldt zeker voor de geestelijke gezondheidzorg voor jongeren. Door de enorme bezuinigingen van het Rijk en de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten met een enorme budgetreductie is dit onderdeel van zorg een waar zorgenkindje geworden. Het water staat de gemeenten met dit zorgdossier tot aan de lippen. Naar onze mening staan in het concept “woonvisie” van de gemeente ’s-Hertogenbosch een aantal zaken onvoldoende belicht. De woonvisie wordt in de maand februari door de gemeenteraad vastgesteld. In het manifest komen we dan ook tot een aantal aanbevelingen om landelijke en lokale verantwoordelijken op te roepen tot het nemen van adequate maatregelen. We hopen natuurlijk dat het bestuur van woningcorporatie Zayaz er alles aan zal doen om het manifest en de daarin beschreven aanbevelingen voldoende uit te dragen. Voor zover bekend is de HBV-Zayaz de enige huurders belangenvereniging in het land die een dergelijk manifest heeft geschreven.

Het manifest leefbaarheid in buurten en complexen staat op de website van HBV-Zayaz vanaf 15 februari 2020.

Nieuwjaarreceptie

Nieuwjaarsreceptie HBV-Zayaz

Op woensdag 15 januari 2020 vond de nieuwjaarsreceptie van de HBV-Zayaz plaats in sociaal cultureel centrum de Helftheuvel. Er waren 65 personen aanwezig die in een ongedwongen sfeer met elkaar de avond door brachten. Daar waren ook een aantal medewerkers van Zayaz bij en een paar leden van de raad van Commissarissen van Zayaz. Onze voorzitter, mevrouw Corry van den Wildenberg, memoreerde in haar toespraak de zaken welke het afgelopen jaar hebben gespeeld en vooral de door ons uitgesproken steun aan de corporaties in het land, waaronder Zayaz, die bij de belastingdienst en  bij het Kabinet hebben geprotesteerd tegen een paar belastingen die sinds 2015 zijn opgelegd aan de woningcorporaties. De bekendste is wel de verhuurderheffing, wat wordt geheven over het bestand aan woningen met een sociale huur. Wij als huurder betalen inmiddels ruim drie maanden huur aan belastingen. Kopers kosten het Rijk ongeveer elf miljard euro, huurders kosten het Rijk ongeveer drie miljard euro, waarbij men ongeveer twee miljard euro terughaalt via de voornoemde belastingen. Wij vinden dat te gek voor woorden! Ook de bestuurder van Zayaz, de heer M. Acharki, noemde in zijn toespraak een aantal zaken uit het verleden, maar keek ook naar de uitdagingen voor het komend jaar. De verzorging door de medewerkers van het sociaal cultureel centrum de Helftheuvel was weer voortreffelijk.

Huurtoeslag vanaf 1 januari 2020

De maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen in 2020. De wijziging van de Wet op de huurtoeslag is van kracht per 1 januari 2020. Hierdoor wordt de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject afgebouwd. De wet zorgt er op die manier voor dat iemand niet langer, door een kleine stijging van het inkomen, direct het recht op huurtoeslag verliest. Hierdoor krijgen circa 115.000 extra huishoudens in een huurwoning met een inkomen iets boven de huidige inkomensgrenzen de mogelijkheid huurtoeslag aan te vragen. Op de site van de belastingdienst kunnen mensen berekenen of ze voor 2020 in aanmerking komen voor huurtoeslag. Voor de huidige huurtoeslagontvangers, waarvan het inkomen ongewijzigd blijft, verandert de wet niets. De maximale inkomensgrenzen gelden nog wel voor de afbakening van de doelgroep waarvoor corporaties op grond van de woningwet passend moeten toewijzen. Denk daarbij aan een woning toewijzen met een huur onder de toepasselijke aftoppingsgrens. (bron: Circulaire Rijksoverheid d.d. 6 januari 2020)

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring