Nieuwsbrief 2 Jaargang 4

Nieuwe directeur Woonbond

Per 1 juli van dit jaar gaat de huidige directeur van de Woonbond dhr. Paulus Jansen met pensioen. Zijn opvolger is dhr. Zeno Winkels, die samen met adjunct directeur Guity Mohebbi per 1 mei de organisatie gaat leiden.

Zeno Winkels (1972) studeerde milieu en agrarische economie in Wageningen. Hij is op dit moment werkzaam bij de TU Delft en Climate-KCI, een organisatie die zich Europa-breed richt op verduurzaming middels innovatie en ondernemerschap. Winkels zegt: “Die kennis zal ik ook bij de Woonbond goed kunnen gebruiken. Wij willen dat de Nederlandse woningvoorraad op een betaalbare manier wordt verduurzaamd. Daar is nog een slag te maken”. De Woonbond heeft zich als belangenbehartiger van hurend Nederland de afgelopen periode goed ontwikkeld. Via lokale huurdersorganisaties zijn er ruim anderhalf miljoen hurende huishoudens aangesloten bij de Woonbond. Het afgelopen jaar groeide dat aantal met 30.000 hurende huishoudens. Daarnaast heeft de Woonbond nog 10.200 individuele leden.

In december 2018 maakte de Woonbond met Aedes (branchevereniging woningcorporaties) in het Sociaal Huurakkoord afspraken waarmee de gemiddelde huurverhoging bij corporaties werd beperkt tot maximaal het inflatiecijfer. Ook zorgde de Woonbond ervoor dat woonlastenneutraliteit een leidend principe is in het klimaatakkoord. Winkels: “Dit is een mooi moment om samen met onze huurders en andere partijen te werken aan goed en betaalbaar wonen. Het aanpakken van de wooncrisis staat daarbij bovenaan de agenda. (bron: Woonbond)

Het bestuur van HBV-Zayaz wenst dhr. Winkels met zijn team veel succes toe de komende jaren. De uitdagingen zijn enorm op het gebied van de verduurzaming en de kosten er van, het wegwerken van de achterstanden bij de woningbouw en het in de hand houden van de woonlasten.

Waterstof

Shell, de Gasunie en Seaport Groningen gaan bij de Eemshaven de grootste “groene” waterstoffabriek bouwen van Europa. In dit geval wordt onder “groen” verstaan dat bij de fabricage van waterstof gebruik wordt gemaakt van windenergie in plaats van gas. Het vermogen van deze waterstoffabriek wordt in eerste instantie geraamd op 3 tot 4 gigawatt rond 2030. Genoeg voor de energievraag van Nederland. Dit vermogen kan tegen 2050 zijn opgelopen tot 10 gigawatt. We hebben een paar jaar geleden al uitgebreid bericht in een nieuwsbrief over het mogelijke belang van waterstof. Met een paar kleine aanpassingen aan het aardgasnet kan je er op koken, Je kunt je huis ermee verwarmen en je kunt het als brandstof gebruiken in auto’s en overige openbare vervoermiddelen en als uitlaatgas ontstaat alleen waterdamp of gecondenseerd water. Er rijden al een paar jaar auto’s van de gemeente Groningen en de provincie Groningen op waterstof. Er gaat binnenkort een trein rijden tussen Groningen en Leeuwarden op waterstofgas. Een hoopvolle ontwikkeling dus. Zoals langzamerhand als bekend mag worden verondersteld bieden zon- en windenergie onvoldoende zekerheid van stroomvoorziening in verband met de zeer geringe opbrengst per unit, de enorme ruimtebeslag in het openbare gebied en de onvoldoende mogelijkheid van opslag van energie door het jaar heen. Je zal altijd elektriciteitscentrales nodig hebben met wind- en zonne-energie. Daarnaast is er de kostenfactor. Ondertussen gaat de subsidie op biomassa gewoon door, ondanks de felle protesten van vrijwel alle longartsen in Nederland. De netwerkbeheerders moeten voor miljarden investeren in nieuwe en zwaardere bekabeling omdat we allemaal elektrisch moeten gaan autorijden. En wie denk u gaat dat allemaal betalen? In Den Haag is het licht volgens ons al lang uitgegaan.

Algemene leden vergadering

Op woensdag 8 april vindt de algemene ledenvergadering van HBV-Zayaz weer plaats. U heeft als vereniging hierover al een brief gehad met het verzoek om, indien daar behoefte aan bestaat, een onderwerp aan te dragen wat op de vergadering kan worden besproken, naast de gebruikelijke, reguliere onderwerpen Bij de vorige ledenvergadering was dit ook door ons voorgesteld en de leden waren het daar mee eens. Indien het mogelijk is in verband met de voorbereidingstijd, wordt dit door u ingebrachte onderwerp besproken. Kan dit niet op de eerst mogelijke ledenvergadering, zal het onderwerp behandeld worden in de daaropvolgende ledenvergadering. Wij hopen natuurlijk op een druk bezochte 8 april vergadering. U bent van harte welkom!

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring