Nieuwsbrief 3 Jaargang 4

ALV woensdag 8 april 2020

In het licht van de ontwikkeling van de verspreiding van het coronavirus roepen medisch specialisten, nationaal en internationaal, de bevolking van landen op om zeer terughoudend te zijn met intensieve sociale kontakten tussen mensen onderling. Het liefste zo weinig mogelijk het huis uit bij (geringe) klachten, tenzij dit strikt nodig is voor werk of het doen van noodzakelijke boodschappen. Het virus, wat kan leiden tot de longziekte convid-19, kan niet worden uitgeroeid maar de besmetting kan worden vertraagd, zodat de druk op onze medische zorg kan worden beheerst. Op die manier hopen we dat noodzakelijke urgente zorg beschikbaar blijft voor ernstig zieken die deze spoedeisende zorg nodig hebben. Sommige landen spreken over bepaalde maatregelen die wel kunnen duren tot eind mei van dit jaar.

Daarom werken nu zoveel mogelijk mensen thuis als dat kan en er zijn veel evenementen geschrapt. Scholen, restaurants, bars en sportclubs blijven gesloten tot ten minste 6 april.

Ook HBV-Zayaz wil haar verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het virus te vertragen. Een aantal van ons behoort immers tot de risicogroep of zitten in een risicovolle omgeving. Dan moeten we verstandig zijn en actief mee doen aan de sociale onthouding.

Het bestuur van HBV-Zayaz heeft daarom besloten om de Algemene Ledenvergadering van woensdag 8 april niet door te laten gaan en het dit jaar te beperken tot één bijeenkomst in het najaar. Die staat, zoals bekend, gepland op woensdag 21 oktober 2020.

Het bestuur van HBV-Zayaz hoopt dat u begrip heeft voor dit besluit. Voor zover dit kan gaan alle werkzaamheden van het bestuur natuurlijk gewoon door, maar wel enigszins gehinderd door minimaal fysiek contact onderling. Via de computer en de telefoon kan tegenwoordig gelukkig ook veel. Ook bij Zayaz zijn inmiddels behoorlijke beperkingen in het fysieke verkeer doorgevoerd. Ook daar werken medewerkers, indien mogelijk, zoveel mogelijk thuis en worden voorlopig alleen spoedreparaties uitgevoerd.

Consequenties wegvallen ALV 8 april

Door het niet doorgaan van de ledenvergadering van 8 april aanstaande komen een aantal zaken in de sfeer van besluitvorming natuurlijk stil te vallen. We hadden graag met u overlegd over het aanpassen van de statuten, aanpassingen in de website en dan met name de ontwikkeling van het zogenaamde forum, de financiële verantwoording over het boekjaar 2019 en zo meer. Helaas zullen we een aantal zaken moeten uitstellen. Het ontwikkelen van nieuwe zaken gaat natuurlijk gewoon door. Een voorbeeld is het opnieuw opzetten van onze website. Via de nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Misschien heeft u de jaarlijkse ledenvergadering al gehouden, waarbij de vergadering onder andere de financiële stukken heeft goedgekeurd, waarna u deze aan onze penningmeester hebt toegezonden om de jaarlijkse bijdragen te ontvangen. Geen probleem, de normale procedure blijft dan gehandhaafd.

Als u nog geen ledenvergadering heeft gehouden is het de vraag of u die binnenkort wel moet houden in verband met mogelijke verspreiding van het coronavirus. Wij raden u af met veel mensen dicht op elkaar te vergaderen. Als u beschikt over de door uw kascommissie goedgekeurde financiële jaarstukken middels een kascommissieverslag vinden wij het geen probleem om, na toezending van deze jaarstukken naar onze penningmeester, over te gaan tot uitbetaling van de jaarlijkse bijdragen. “Nood breekt wet” vinden wij. Bij twijfelgevallen kan altijd overlegd worden tussen onze penningmeester en uw bestuur hoe het best kan worden gehandeld.

Tips voor komende weken

We hebben inmiddels gehoord dat veel voorzieningen dicht gaan en activiteiten stilvallen tot 6 april 2020. Het bestuur heeft ook alle niet strikt noodzakelijke fysieke contacten onderling en met Zayaz opgeschort. We blijven natuurlijk gewoon bereikbaar voor u als dat nodig is. U heeft onze telefoonnummers en u kunt ons mailen. Misschien is het goed om het volgende nog onder de aandacht te brengen:

  • Ga gewoon naar buiten als u geen klachten heeft om met de hond te wandelen of om lekker een frisse neus te halen,
  • Houd overal rekening met een onderlinge afstand van ongeveer 1.5 meter anderen dan huisgenoten.
  • Bij (geringe) klachten thuis blijven en anderen boodschappen laten doen.
  • Bij hoesten, keelpijn en verhoging of koorts altijd de huisarts bellen.
  • Vermijd drukke plaatsen in afgesloten ruimtes als vergaderingen, bezoeken van markten enz.
  • Rust goed en eet en drink gezond. – Maak veel gebruik van telefoon en computer om te skypen of elkaar berichtjes te sturen.
  • Ga vooral geen voedsel hamsteren in de supermarkt. Als we dat wel doen ontstaan logistieke problemen in de bevoorrading van de winkels. Er zijn spullen genoeg in de depots. Het tekort aan medicamenten bestaat al langer en daar wordt aan gewerkt.

Het bestuur van HBV-Zayaz wenst u veel wijsheid en sterkte toe de komende weken. Het worden geen leuke weken maar we komen er bovenop. Blijf vooral gezond!

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring