Nieuwsbrief 4 Jaargang 4

Algemene ledenvergadering

Door de Coronamaatregelen kon de voorjaarsvergadering in april niet doorgaan. Met de stand van zaken van dit moment zijn we in staat om u binnenkort uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering van het najaar, op maandagavond 16 november om precies te zijn. Dit betekent dat de eerder bekendgemaakte datum van woensdag 21 oktober dus niet doorgaat. Uw bestuur ontvangt per brief nog een uitnodiging voor deze vergadering. We hopen natuurlijk dat deze vergadering niet wordt verstoord door een eventuele aanscherping van de corona- maatregelen. Het is een belangrijke vergadering, omdat dit de enige ledenvergadering is in 2020. Het bestuur wil graag verantwoording afleggen, financieel en praktisch, over 2019 en 2020. Daarnaast zijn er bestuursleden die aftredend zijn en er zijn voorstellen met betrekking tot wijzigingen van de statuten en het handboek. Er is overigens nog steeds de beperking van de 1,5 meter afstand tussen personen, niet behorend tot een samenwonend gezin. Het bestuur van HBV-Zayaz wil u daarom nu alvast vragen er rekening mee te houden dat slechts één persoon van uw dagelijks bestuur aanwezig kan zijn bij deze algemene ledenvergadering. Alleen dan kunnen we de vergadering coronaproof houden. U wordt ook dringend verzocht na de uitnodiging aan te geven of uw vereniging aanwezig zal zijn of niet. Indien blijkt bij de start van de vergadering dat het aantal vereiste leden te laag is om tot stemming over te gaan over bepaalde onderwerpen, zal de vergadering worden geschorst. Op dat moment zal de voorzitter een nieuwe vergadering uitschrijven welke 15 minuten daarna zal beginnen met de bekende agendapunten. Zoals eerder aangegeven krijgt u nog een aparte uitnodiging, die zal worden voorafgegaan door een vraag of u nog agendapunten heeft voor 16 november.

Ventilatie

Er zijn steeds meer wetenschappers die ervan uitgaan dat de verspreiding van het coronavirus mogelijk ook via aerosolen kan plaats vinden. Aerosolen zijn microscopisch kleine druppeltjes die zich door de lucht verplaatsen en lang kunnen blijven hangen. Ze komen rechtstreeks uit onze longen en we ademen ze uit. Vooral in overdekte ruimtes zonder voldoende ventilatie kan dat dus problemen geven. Scholen is ook gevraagd daar bijzonder op te letten en eventueel maatregelen te nemen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle binnenruimtes, zo ook in onze eigen huizen. Vooral nu de herfst en winter in aantocht is en we de neiging hebben de ramen weer te gaan sluiten, willen we iedereen verzoeken toch voldoende te blijven ventileren. Zet regelmatig ramen tegen elkaar open om frisse lucht binnen te laten. Na overleg met Zayaz, die eigenaar is van onze kantoor- en vergaderruimte, nemen ook wij aanvullende maatregelen en wordt binnenkort een mechanisch ventilatiesysteem aangebracht en ook meer ventilatieroosters bij de entrees. Zo kan er, met inachtneming van de bekende andere maatregelen, verantwoord worden gewerkt en vergaderd.

Website

De laatste maanden is hard gewerkt om onze website te moderniseren, logischer in te delen en dus toegankelijker te maken. Hierbij wordt ook de mogelijkheid geschapen om een forum te creëren die de mogelijkheid geeft voor onze leden om te communiceren over problemen en oplossingen. Zo kun je elkaar helpen met allerlei praktische zaken waar je tegen aan loopt en leren van elkaars suggesties en oplossingen. Alleen leden hebben in de toekomst toegang tot dit forum via een wachtwoord. Er moeten nog een aantal stappen worden gezet om de nieuwe website operationeel te maken. Hopelijk zijn we in staat u op onze ALV meer uitleg te geven over de stand van zaken op dat moment.

Kabinet investeert in huizen

Minister Ollongren van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties heeft uiteindelijk een paar maatregelen voorgesteld op Prinsjesdag die van belang zijn voor huurders met een smalle beurs en de woningbouw. Zo wil ze het huurders die financieel zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen van het kabinet en die in een dure huurwoning wonen, in staat stellen om bij hun corporatie te pleiten voor huurverlaging. Tot nu toe mocht dit niet. Nu moeten corporaties meewerken. Zoals bekend was Zayaz een van de eerste corporaties die bekend maakte dat hun huurders die financiële problemen kenden door de coronacrisis, bij hen konden aankloppen en er dan samen met de huurder oplossingen zouden worden gezocht.

Het kabinet wil ook investeren in de woningbouw en trekt extra financiële middelen uit de kast. Ze wil onder andere de corporaties ook in staat stellen meer woningen te bouwen voor starters en middeninkomens. Voor bepaalde projecten kan men extra subsidie krijgen als gemeente en corporatie. Er zijn al een aantal projecten genoemd en vooralsnog zit ’s-Hertogenbosch daar niet bij. Voor uitgebreide informatie hierover raden we u aan internet te raadplegen. Er is veel en zeer uitgebreide informatie over dit voorstel. Laten we niet vergeten dat wij als huurders de afgelopen jaren al 10 miljard euro hebben afgedragen via de verhuurdersheffing. Nu komt het kabinet met enkele miljarden de gemeenschap tegemoet. Er is sprake van een zeer kleine toekomstige verlaging van de verhuurdersheffing.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring