Nieuwsbrief 5 Jaargang 4

Corona/Covid 19

Het zal niemand zijn ontgaan, het aantal positief geteste mensen neemt toe en de ziekenhuizen komen wederom onder druk te staan. De reden van het kabinet om te komen tot dwingende adviezen over hoe we ten minste de komende maand met elkaar om zouden moeten gaan. We moeten niet uitsluiten dat de maatregelen langer gaan duren of zelfs nog worden aangescherpt als het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. Iedereen wordt aangeraden zich strikt aan deze maatregelen te houden om een eventuele strengere “lockdown” te voorkomen.

Nu wil het geval dat HBV-Zayaz medio november een Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft gepland in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel. We hebben alle besturen van de HV’s en individuele leden daarover een brief gestuurd en verzocht aan te geven op welke avond het beste zou schikken. Een en ander was ruim voor de bekendmaking van de nieuwste maatregelen met u gecommuniceerd

Het bestuur van HBV-Zayaz heeft dinsdagavond 20 oktober besloten deze fysieke ALV te schrappen. We willen natuurlijk onze leden niet in gevaar brengen en een fysieke vergadering zou nooit absoluut veilig kunnen plaats vinden, ook niet met allerlei voorzorgsmaatregelen. De geplande vergaderingen op 16 en 18 november gaan dus niet door!

Omdat er wel besluiten moeten worden genomen heeft het bestuur van HBV-Zayaz onderzocht of er alternatieven zijn. Een zogenaamde “papieren” ALV is de oplossing. Het is wat de naam al aangeeft; alle voorstellen waar besluiten over moeten worden genomen worden naar de leden toe gezonden. Dat gebeurt bij een fysieke ALV ook. Anders is de besluitvorming, deze vindt plaats via een stemformulier waarop men kan aangeven of men akkoord is of niet. Een nadeel is dat men niet met het bestuur en met elkaar kan discussiëren. Het bestuur komt zeer binnenkort met een informatiebrief hierover via de mail, waarin we ook aan zullen geven hoe met leden van het bestuur van HBV-Zayaz kan worden gecommuniceerd als er vragen zijn over de voorstellen die u schriftelijk worden voorgelegd. Het bestuur van HBV-Zayaz rekent op uw begrip voor dit bovengenoemde voorstel en is daarbij uitgegaan van gezond verstand. Wacht u alstublieft de nadere informatie even af.

Ventilatie in huis

In de vorige nieuwsbrief hebben we op het belang gewezen van goede ventilatie in huis. Vooral nieuwere, goed geïsoleerde huizen kunnen bij slecht beheer niet goed geventileerd zijn. Steeds meer deskundigen wijzen erop dat een goede ventilatie in gebouwen essentieel is bij de bestrijding van het coronavirus. Steeds meer wordt aangenomen dat hele kleine druppeltjes in de lucht, de zogenaamde aerosolen, een grote rol kunnen spelen in de verspreiding van het coronavirus. Een goede ventilatie is daarom belangrijk in elke afgesloten binnenruimte. Naar onze mening is dit te laat onderkend door de deskundigen en vandaar dus ook de huidige discussie hierover op o.a. de scholen. De winter is in aantocht en de neiging om ramen te sluiten is groot. Liever een koudje dan corona oplopen!

Andere coronaproblemen

Doordat het Zayaz kantoor in principe is gesloten en praktisch alle medewerkers, voor zover mogelijk, thuis werken, blijkt het lastig om in alle gevallen goed en volledig te communiceren met elkaar en de buitenwereld. Dat levert veel problemen op. HBV-Zayaz constateert, dat veel bewoners maar ook HBV-Zayaz zelf, vaak worden overvallen met zaken die toch eigenlijk anders waren afgesproken. Dit leidt tot ergernis en frustratie bij iedereen. We gaan er van uit dat ook de medewerkers hun stinkende best doen maar snel schakelen onderling, zoals dat voorheen op kantoor kon, blijkt moeilijk. Vanwege ventilatieproblemen heeft HBV-Zayaz haar kantoor ook moeten sluiten en we ervaren de onderlinge afstand zelf ook. We hebben de directie van Zayaz gewezen op de signalen die wij krijgen van u en van huurders. Talloze vergaderingen tussen ons en de andere belanghebbenden op woninggebied zoals gemeente, werkgroepen, Zayaz etc. worden afgezegd vanwege de beperkingen. Op zeer beperkte schaal is er fysiek contact met medewerkers van Zayaz. De beste resultaten in een overleg krijg je toch in fysiek contact. We hopen snel op verbetering van de situatie.

Zoals gezegd is het kantoor van HBV-Zayaz ook tijdelijk gesloten. Indien u ons wenst te spreken, kunt u ons het beste een mail sturen. De secretaresse werkt thuis conform de aanbevelingen en neemt uw mail vanzelfsprekend in behandeling.

Zo krijgen we ook signalen dat verschillende huurdersverenigingen kampen met de bezetting van hun besturen. Het is een bekend maar toenemend probleem, steeds minder mensen voelen ervoor om zitting te nemen in een bestuur. We doen een dringend beroep op huurders in een complex met een huurdersvereniging om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Het is nooit gemakkelijk om je nek uit te steken maar je krijgt er ook veel voor terug. In een aantal gevallen heeft men kandidaten maar men kan geen ALV houden vanwege beperkende maatregelen. De kandidaten kunnen dus niet worden gekozen en benoemd, zo is de gedachte. Het advies is om deze mensen toch vast als adviseur te laten meedraaien met het bestuur en ze te laten verkiezen via een “papieren” ALV. Het eerste deel van deze nieuwsbrief gaat hierover en nader nieuws volgt.

Website HBV-Zayaz

In de laatste fysieke ALV is met u gesproken over mogelijke veranderingen van de website. Een voorbeeld was het ontwikkelen van een zogenaamd “forum”. De bedoeling hiervan is dat het voor leden via een wachtwoord mogelijk wordt om een platform te vinden om vragen te stellen en discussies aan te gaan met andere deelnemers aan het forum. Contact leggen met andere verenigingen/leden wordt zo een stuk makkelijker en op die manier wordt informatie en suggesties verkrijgen sneller. Er is sindsdien stug doorgewerkt om dit mogelijk te maken. Door de coronacrisis is wel behoorlijke vertraging opgelopen maar we hopen binnenkort een en ander te kunnen afronden. We houden u op de hoogte.

Jubileum

Op 7 oktober 2020 bestond HV Sirius 10 jaar. Wij feliciteren het bestuur en alle leden met deze mijlpaal en hopen dat de vereniging nog lang een bloeiend bestaan mag leiden. Het bestuur van HBV-Zayaz verheugt zich op een voortzetting van een plezierige en goede samenwerking met deze HV.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring