Nieuwsbrief 6 Jaargang 4

Papieren Algemene Leden Vergadering (ALV)

Alle besturen van de bij ons aangesloten huurdersverenigingen en individuele leden hebben in de week van 15 t/m 22 november een uitnodiging gehad om deel te nemen aan de zogenaamde papieren ALV. Alle stukken die van belang zijn en over zaken gaan waar de leden een oordeel over moeten geven, waren bijgesloten. Belangrijke onderwerpen op financieel vlak, maar ook herverkiezingen van drie zittende bestuursleden moeten door de leden worden goedgekeurd. Verder zijn er natuurlijk de notulen van de laatstgehouden ALV en overzichten van vergaderdata van het bestuur van HBV-Zayaz. Belangrijk zijn ook de voorstellen tot wijziging van de statuten als het gaat om de leeftijdsgrenzen voor bestuursleden. Tot slot het aangepaste voorstel tot wijziging in het handboek, waarbij na de discussie in de ALV van oktober 2019, het bestuur meent dat de nu voorgestelde wijziging rekening houdt met de geuite zorgen en gevoelens van de leden. De aangepaste tekst hierover is reeds in april aan de besturen en individuele leden opgestuurd. Het is de bedoeling dat goedgekeurde wijzigingen ingaan per 1 januari 2021. Wij hebben onze leden verzocht het ingevulde beoordelings-/stemformulier per post voor 1 december te retourneren zodat wij voor de kerstdagen onze leden op de hoogte kunnen brengen van de uitslag van de stemmingen.

HBV-Zayaz jubileum

Op 7 mei 2021 bestaat HBV-Zayaz 15 jaar. Deze derde lustrumviering is nu nog wat ongewis en dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. Op dit moment is zeer de vraag of in mei of juni van 2021 al veilig genoeg is om met elkaar in een zaal feest te vieren. Het bestuur van HBV-Zayaz heeft in de bestuursvergadering van 11 augustus 2020 een protocol vastgesteld op basis waarvan we het komende jaar tot 14 maanden kunnen besluiten hoe en wanneer we op gepaste wijze dit derde lustrum kunnen vieren. Alles hangt af van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Het moet natuurlijk voldoende veilig zijn om bij elkaar te komen. Met een beperkt gezelschap vergaderen gaat nog wel, maar met een heleboel mensen tegelijkertijd in een overdekte ruimte verblijven voor een aantal uren is met de wetenschap van nu nog een “brug te ver”. We houden u natuurlijk tijdig op de hoogte van de ontwikkelingen.

Communicatie in coronatijd

We merken dat sinds de coronacrisis de communicatie tussen huurders van Zayaz en medewerkers van woningcorporatie Zayaz vaak moeizaam verloopt, het kantoor van Zayaz is immers gesloten. Men is overigens gewoon telefonisch bereikbaar, maar ook via de e-mail. Dat geldt overigens ook voor het kantoor van HBV-Zayaz, ook onze secretaresse werkt thuis, maar we zijn wel bereikbaar. We merken al enige weken, dat huurders die Zayaz willen bereiken, vaak het telefoonnummer van HBV-Zayaz bellen en/of een e-mail sturen naar het mailadres van HBV-Zayaz. Onze organisatie informeert de afzenders en stuurt mensen door naar Zayaz maar dit werkt vertragend en daarnaast kunnen we ons voorstellen dat huurders geïrriteerd raken doordat ze Zayaz via ons telefoonnummer niet te pakken krijgen. Er zijn zelfs mensen die brieven voor Zayaz in onze brievenbus stoppen! We hebben Zayaz natuurlijk op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling. Er zijn inmiddels (tijdelijke) maatregelen genomen door Zayaz en door ons. Als u nu via Google Zayaz intypt komen prominent de gegevens van woningcorporatie Zayaz naar voren op het hoofdblad. Het blijft zo dat de gegevens van HBV-Zayaz aan de zijkant staan, maar we hebben duidelijker laten blijken dat het hier gaat om de gegevens van de Huurders Belangen Vereniging. Uit voorzorg hebben we nu tijdelijk ons telefoonnummer verwijderd, we willen dit natuurlijk graag zo snel mogelijk herstellen. Ons advies is om goed te kijken met wie u contact wilt en maak alstublieft gebruik van de juiste contactgegevens.

Ventilatie

In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht gevraagd voor ventilatie in het algemeen in overdekte ruimten en in huis in het bijzonder. Omdat het steeds kouder wordt en we de neiging hebben meer binnenshuis te verblijven dan buitenshuis wordt voldoende ventileren ook steeds belangrijker. We vragen opnieuw aandacht voor dit onderwerp omdat verspreiding van het coronavirus via aerosolen vermoedelijk een grote rol zou kunnen spelen. Aerosolen zijn de zeer kleine druppeltjes die via onder andere door te ademen in de lucht zweven. Besmetting via deze microscopisch kleine druppeltjes zijn niet uit te sluiten. Om die reden hebben we Zayaz verzocht ons kantoor te voorzien van een adequaat ventilatiesysteem. Ventileren was daar praktisch onmogelijk in de winter. We hopen dat op 25 november een en ander gereed is.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring