Nieuwsbrief 2 Jaargang 5

Ondernemingsplan Zayaz

Het ondernemingsplan van Zayaz voor de komende jaren wordt op dit moment opgesteld. Het is natuurlijk een heel complex onderwerp omdat de zaken die in het ondernemingsplan worden genoemd te maken hebben met alle aspecten van de corporatie en goede volkshuisvesting en dus zijn alle afdelingen betrokken. Ook moet rekening worden gehouden met de prestatieafspraken met de gemeente en huurders in het Drie Partijen Overleg. HBV-Zayaz wordt daarbij regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken en kan en mag invloed uitoefenen op de ontwikkeling en uitgangspunten van dit ondernemingsplan. In dit plan worden alle onderwerpen van het woningbeheer van Zayaz behandeld. Onderwerpen zoals hoeveelheid te bouwen woningen, de grootte van de woningen, duurzaamheidsaspecten, inkomensnormen bij bepaalde woningen, onderhoudsaspecten, communicatie, de gewenste samenstelling van buurten, levensbestendig bouwen, uitgangspunten bij verkoop en zo verder komen allemaal aan de orde. Het is belangrijk dat we als HBV-Zayaz vanaf het begin van deze ontwikkeling mee kunnen praten, want over enige tijd zullen we ook een advies moeten uitbrengen over het ondernemingsplan. Het is natuurlijk de bedoeling dat ons advies gaat meewegen in de besluitvorming over vaststelling van het ondernemingsplan door de directie en Raad van Commissarissen van Zayaz. We houden u op de hoogte.

Website HBV-Zayaz

We hebben enkele weken geleden aandacht gevraagd voor het bezoeken van onze vernieuwde website en aangegeven dat er nog een paar kleine dingen moeten worden aangepast. Over het algemeen zijn nu alle teksten aangepast. Ook het forum is operationeel. Zoals we eerder hebben gemeld kan het forum een goed middel zijn om heel snel contact met elkaar te maken en vragen te stellen in het algemeen belang. Besturen van HV’s met ervaring op een bepaald gebied zijn in de mogelijkheid om stellingen naar voren te brengen of antwoord te geven op vragen die gesteld worden. Iedere bezoeker van de website kan de teksten op het forum zien maar men heeft een account nodig om teksten te plaatsen. Alleen bestuursleden van huurdersverenigingen en individuele leden kunnen een account aanvragen. Indien men niet meer tot zo’n groep behoort wordt het account geblokkeerd. Het is heel eenvoudig om een account aan te vragen. Als u van maandag tot en met donderdag een account aanvraagt via de website, dan heeft u binnen een dag de beschikking over een account en kunt u aan de slag.

Stedelijk Huurders Platform (SHP)

Het Stedelijk Huurders Platform is een belangrijke partner van HBV-Zayaz. In het platform bezet HBV-Zayaz 10 van de 21 zetels en wij zijn met vier personen vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van dit platform en bezetten daarmee 50% van het aantal bestuurszetels. In dit verband worden op stedelijk niveau belangrijke afspraken gemaakt in het zogenaamde Drie Partijen Overleg. Dit is een samenwerkingsoverleg tussen huurders, de woningcorporaties in ’s-Hertogenbosch en de gemeente
’s-Hertogenbosch. Het SHP heeft op haar website (www.huurdersplatform-shertogenbosch.nl) een pagina om het actuele nieuws te volgen. Op deze website staan ook korte berichten die samen met een Twitteraccount veel informatie weergeven om zodoende de huurders in ’s-Hertogenbosch op de hoogte te houden van zaken die voor hen van belang zijn. We adviseren u om regelmatig de websites van HBV-Zayaz en Stedelijk Huurders Platform, alsook het Twitteraccount van het SHP te bezoeken.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring