Nieuwsbrief 2 Jaargang 6

Algemene leden vergadering.

Op woensdag 13 april 2022 vindt de voorjaar ALV plaats in Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering start om 20.00 uur. Alle besturen van de huurdersverenigingen en individuele leden hebben vorige week een uitnodiging voor deze ALV ontvangen. Het bestuur van HBV-Zayaz hoopt dat massaal gehoor wordt gegeven aan de uitnodiging. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten en weer eens bij te praten over een aantal zaken. En natuurlijk wil het bestuur graag verantwoording afleggen over het gevoerde beleid over 2021.

Viering 3e lustrum HBV-Zayaz

Op 22 mei 2007 is de HBV-Zayaz ontstaan uit een paar verschillende huurdersverenigingen, die huurders vertegenwoordigden onder de woningcorporaties SSW en SWH. Toen deze corporaties fuseerden tot één corporatie, stichting woningcorporatie Zayaz, kortweg Zayaz, gingen ook de diverse huurdersbelangenverenigingen op in één huurdersbelangenvereniging. HBV-Zayaz was daarmee geboren. Op 22 mei 2022 bestaat HBV-Zayaz dus 15 jaar. We hebben de afgelopen jaren bewezen een goede, betrouwbare en waardevolle gesprekspartner geweest te zijn voor Zayaz en we hebben met verve onze vertegenwoordigingsrol gespeeld. Daarom willen we op zaterdagmiddag 4 juni stilstaan bij dit heugelijke feit en met als thema “huurdersparticipatie”, samen met genodigden uit eigen kring maar ook met vertegenwoordigers van Zayaz, de gemeente ’s-Hertogenbosch, andere woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigingen, met iedereen het gesprek aan gaan. We hebben een gastspreker over genoemd thema gevonden die over een specifiek object duidelijk maakt dat samenwerking loont en dus een duidelijke meerwaarde heeft. De uitnodigingen voor deze bijeenkomst worden verstuurd vanaf 6 mei 2022.

Advies huuraanpassing per 1 juli 2022

HBV-Zayaz heeft onlangs haar advies uitgebracht aan Zayaz over de voorgenomen huuraanpassing per 1 juli van dit jaar.. De inleidende en oriënterende gesprekken hierover tussen. Zayaz en vertegenwoordigers van HBV-Zayaz zijn in 2021 gestart en werden afgerond in februari 2022. Uit de voorstellen van Zayaz bleek dat men, in tegenstelling tot wat door onze regering werd toegestaan, een zeer gematigde huurverhoging zou willen doorvoeren van minder dan het inflatiegetal van 2021 (inflatie was 2,6%, Zayaz stelde, in overleg met HBV-Zayaz, slechts 2,3% voor). Verder stelde Zayaz, vooralsnog als enige woningcorporatie in ’s-Hertogenbosch, voor om af te zien van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Zoals gezegd, de wettelijk toegestane verhogingen over de verschillende inkomensgroepen waren beduidend hoger. HBV-Zayaz was blij met deze voorstellen en trots dat zij onderdeel waren geweest van overleg hierover en ook een wezenlijke inbreng hebben gehad.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring