Nieuwsbrief 3 Jaargang 6

Viering 3e lustrum HBV-Zayaz

Op 22 mei 2022 was het 15 jaar geleden dat HBV-Zayaz werd opgericht. De huurdersbelangenvereniging kwam voort uit diverse huurdersverenigingen, die tenslotte werd
gevormd bij het samengaan van de woningcorporaties SWH en SSW en uiteindelijk de Stichting Woningcorporatie Zayaz ging heten. HBV-Zayaz komt op voor alle (aspirant) huurders van Zayaz en via haar vertegenwoordiging in het Stedelijk Huurders Platform (SHP) ook voor alle (aspirant) huurders binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. De planning was dat er een feestelijke viering zou plaatsvinden op zaterdag 4 juni in Cultureel centrum De Helftheuvel met als thema Huurdersparticipatie. Helaas is deze viering niet doorgegaan vanwege gebrek aan belangstelling. Een aantal genodigden gaf aan niet te kunnen op de genoemde datum. Dat zal beslist te maken hebben gehad met het Pinksterweekend. Maar iets meer dan de helft van de genodigden nam niet de moeite te reageren op de uitnodiging. Ook toen we een herinneringsmail hadden gestuurd met de vraag per omgaande te reageren bleef het angstvallig stil. Van de ca. 200 genodigden, waar we ongeveer 120/130 personen van hadden verwacht die middag, bleven slechts 50 personen over. Het bestuur besloot daarop de viering niet door te laten gaan. Heel jammer dat de manifestatie niet is doorgegaan omdat bijvoorbeeld hele interessante sprekers bereid waren gevonden een inleiding te houden over het onderwerp “huurdersparticipatie”. Zorgelijk vinden we de constatering dat sommige groepen genodigden helemaal niet hebben gereageerd.

Diefstal batterijen

We moeten helaas constateren dat het steeds vaker voorkomt dat er batterijen worden ontvreemd van elektrische fietsen en scootmobielen. Deze vervoermiddelen staan vaak op galerijen of op afgesloten plekken, maar dan is het slot defect of niet doelmatig afgesloten. Het komt ook voor dat die ruimten niet goed zijn beveiligd. Misschien kan dat op dit moment ook niet. Overleg met uw huurdersvertegenwoordiging, voor zover aanwezig, of met uw huismeester of woonconsulent welke maatregelen het beste kunnen worden getroffen om diefstal te kunnen voorkomen.

Verduurzaming woningen

Het ziet er naar uit dat huiseigenaren de komende jaren versneld van het gas af moeten en verder moeten verduurzamen. Dat geldt natuurlijk ook voor woningcorporaties. Wat de alternatieve warmtebronnen zullen worden, hangt sterk af van de visie van de gemeente. Zij moeten een energietransitie plan opstellen. Of gekozen wordt voor (hybride) warmtepompen, aardwarmte of bijvoorbeeld een warmtenet (zeg maar stadsverwarming), hangt sterk af van een aantal situaties. In de ene wijk kan de keuze anders zijn dan in de andere wijk. Kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de restwarmte van een industriegebied of niet. Wel staat waarschijnlijk vast dat oude huizen die slecht geïsoleerd zijn, natuurlijk het eerste aan de beurt zullen zijn om eerst maar eens goed te isoleren. Op dit moment is zelfs kernenergie weer bespreekbaar geworden in Nederland. De oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende drang om na de boycot van Rusland om de gaskraan naar Nederland dicht te draaien, versnellen de zaak. HBV-Zayaz is via haar werkgroep ‘Duurzaamheid” betrokken bij een paar pilotprojecten met betrekking tot alternatieve warmtebronnen.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring