Nieuwsbrief 2 Jaargang 7

Algemene ledenvergadering 17 mei 2023

Twee keer per jaar houdt de HBV een Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit keer was de eerste van dit jaar (jaarvergadering) erg druk bezocht. Van de 29 bij ons aangesloten HV’s waren er 20 met hun bestuur aanwezig. Bovendien waren er ook enkele individuele leden en was er een vertegenwoordiging van de RvC aanwezig. In de jaarvergadering wordt er altijd plaats gemaakt voor het jaarverslag en de jaarplanning en natuurlijk legt het bestuur financiële verantwoording af. Ook is er alle ruimte voor de leden om vragen te stellen of hun ongemakken ten aanzien van Zayaz aan ons voor te leggen. Hier is ook deze keer uitvoerig gebruik van gemaakt. Sommige vragen konden we direct beantwoorden en anderen worden door ons uitgezocht en later beantwoord. Er kwamen ook voorstellen uit de zaal die we bij Zayaz voor gaan leggen en hopelijk kunnen we op een later tijdstip met een positief antwoord naar onze leden terug.

Even voorstellen

Mijn naam is Joop Bierings en ik ben sinds 1 januari 2008 bestuurslid van de HBV-Zayaz. Ik ben ondertussen ruim 75 jaar en voel me op mijn plek bij de deze club, die de huurdersbelangen vooropstelt. Samen sterk is en blijft een belangrijke uitdrukking om te voelen dat verenigen een middel is om iets samen te bereiken. Terugkijkend heeft het opkomen voor mijn medemensen als een rode draad door mijn leven gelopen zowel in mijn werkzame leven en als lid van de vakbond en ondernemingsraad. Als secretaris ben ik vanaf eind 2014 lid van het dagelijks bestuur van de HBV-Zayaz en samen met onze secretaresse verantwoordelijk om dit alles in goede banen te leiden. Bij de extra taken binnen het bestuur ben ik met onze werkgroepen vooral actief op het gebied van Energie & Duurzaamheid en Participatie. In het verlengde van het secretariële werk zijn natuurlijk communicatie en onderhoud website belangrijke speerpunten voor mij. Naast bestuurslid van de HBV-Zayaz ben ik ook lid van het Stedelijk Huurder Platform (afgekort SHP).

Werkbezoek bij Zayaz

Een keer per jaar wordt het bestuur van HBV-Zayaz samen met de Raad van Commissarissen (RvC) door Zayaz uitgenodigd voor een werkbezoek. Dit kan zijn een bezoek aan nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten of anders. Dit jaar waren we uitgenodigd voor een zogenaamde praktijkstage: Het idee was dat één lid van de RvC en 1 bestuurslid van de HBV gingen meelopen met medewerkers van Zayaz, verdeeld over verschillende praktijkonderdelen t.w.: Klantenservice, Verhuur, Mutatieopzichter, Wijkbeheer en Onderhoudsdienst. Zo hebben we een kijkje in de “keuken” van Zayaz gekregen en kunnen zien waar de medewerkers in de praktijk mee te maken krijgen. Tussen de middag hebben we, samen met medewerkers van Zayaz, genoten van een heerlijke gezonde vers gemaakte lunch verzorgd door hun collega’s van het bedrijfsrestaurant. Na de lunch hebben alle deelnemers van de ochtend samen met de bestuurder en managementteam een nabespreking gehad over de opgedane ervaringen van deze ochtend. Daarna zijn de leden van de RvC, Charlotte Beukeboom (bestuurder) en het bestuur van de HBV vertrokken naar Woonzorglocatie ‘Wij zijn Zuiderschans’, alwaar we waren uitgenodigd voor de officiële opening van dit complex.

Officiële opening Zuiderschans

Dit complex van Zayaz bestaat uit 83 appartementen voor 65-plussers, met en zonder zorgvraag. Daarvan zijn 8 appartementen bedoeld voor mensen die bereid zijn zich in te zetten als vrijwilliger, zogenoemde buurtverbinders. Deze veelal jongere bewoners wonen als buurtverbinders samen met ouderen en zetten zich in voor een levendige woonomgeving. Van Neynsel draagt zorg voor 44 studio’s voor mensen met dementie. ‘Wij zijn Zuiderschans’ is volledig ingericht op het maken van contact. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Hun voordeuren komen uit in de algemene, beschermde omgeving met allerlei sociaal-culturele voorzieningen. Een bewoner met dementie heeft dus dezelfde privacy als ieder ander, én dezelfde vrijheid. Alleen zal een enkele deur voor sommigen niet meer vanzelfsprekend opengaan. Voor al deze bewoners is ‘Wij zijn Zuiderschans’ een veilig en gezellig thuis, waar de focus wordt gelegd op wat er nog allemaal wel kan, ondanks de dementie. Na de officiële opening door Wethouder Pieter Paul Slikker en Marcel van Woensel van de Raad van bestuur van van Neynsel hebben we een rondleiding door het zorgcomplex gekregen van de wijkmanager Erik van der Hulst, en kunnen vaststellen dat het eruitziet als een heel fijne woonomgeving. Met het werkbezoek bij Zayaz en de officiële opening Zuiderschans was het een inspirerende dag, waar we met plezier op terugkijken.

Werkgroep huurverhoging/huurbeleid

Deze werkgroep binnen de HBV bestaat uit 2 personen, te weten Bert Rutten en Corry van den Wildenberg. Zij zijn voor Zayaz het aanspreekpunt bij de jaarlijkse huurverhoging in juli. De eerste gesprekken in zo’n proces van de jaarlijkse huuraanpassing worden al gevoerd in september/oktober. Meestal betreft het hier het verkennen van de kaders die door de overheid worden aangegeven, en welke ruimte Zayaz van plan is te nemen binnen die kaders. Door de tijd heen krijgt dit steeds meer vorm en zoekt de HBV naar mogelijkheden om de huurverhoging      zo laag mogelijk te houden voor de huurders. Immers ieder half procent is meegenomen. Tevens wordt er gekeken waar er ruimte zit om andere voorwaarden zo beperkt mogelijk te houden. Tijdens dit proces wordt er ruggenspraak gehouden met het hele bestuur van de HBV. Tegen maart/april is alles duidelijk en vraagt Zayaz een officieel advies aan de HBV. Het huurbeleid wordt niet jaarlijks herzien. Dat gebeurt uiteraard wel als de wet daar aanleiding toe geeft of als Zayaz het beleid wil veranderen/aanpassen. Dan wordt samen met de HBV gekeken wat strategisch of wettelijk moet maar zeker ook wat zo gunstig mogelijk is voor de huurder.

Jubilerende Huurdersverenigingen

Op 15 juni vierde Huurdersvereniging Zuid II  het feit dat ze 65 jaar bestaan. Wij feliciteren de vereniging daarmee van harte.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring