Nieuwsbrief 4 Jaargang 7

Beste lezers van onze nieuwsbrief.

Wat is het jaar weer snel voorbijgegaan. En wat is er weer een hoop gebeurd, in de wereld maar ook binnen ons eigen kringetje.
In ons eigen bestuur kwam tot twee keer toe iemand voor een proefperiode aansluiten.
Voor de eerste bleek het toch iets te tijdrovend. De tweede is een oude bekende die altijd al had aangegeven terug te willen komen als hij met pensioen zou gaan. Hopelijk kunnen we hem in de eerstvolgende ALV voordragen om gekozen te worden.
Ook bij Zayaz kwamen diverse nieuwe gezichten waaronder een nieuwe bestuurder, mevrouw Charlotte Beukeboom.
Een vrouw met een huurdershart waarmee men binnen Zayaz, als ook zeker binnen het HBV-bestuur, erg gelukkig is.
Al dit voornoemde doet ons uitzien naar een mooie en vruchtbare voortzetting van de diverse werkzaamheden en contacten.
Het bestuur van de HBV wenst iedereen een prachtig, gelukkig en voorspoedig 2024 toe.
Warme groet, De voorzitter

Even voorstellen.

Mijn naam is Gerard Slegers, ik ben 52 jaar getrouwd, heb 2 getrouwde dochters en 2 Kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn: reizen, paarden en fotograferen (natuur).
Sinds 2019 ben ik lid van het Bestuur van de HBV Zayaz. Hiervoor was ik lid van een Huurdersvereniging en op deze wijze ook in contact gekomen met de HBV.
Na een snuffelperiode van een paar maanden ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in de werkzaamheden van de HBV, mede door de veelzijdigheid van zaken die wij voor de huurders kunnen betekenen.
In mijn werkzame leven heb ik in binnen en buitenland gewoond, altijd graag voor mensen klaar gestaan om bij problemen deze op te lossen. In mijn werkende leven heb ik altijd geprobeerd dit als hobby te zien en daar dan ook de vreugde uit gehaald.
Door de werkzaamheden binnen het bestuur van de HBV heb ik het gevoel dit nog steeds te kunnen doen en hopelijk dit nog een hele tijd te mogen en kunnen doen.

 

Dag van de Volkshuisvesting.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in samenwerking met diverse organisaties op 20 november j.l.  de ‘Dag van de Volkshuisvesting’  georganiseerd in congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch. om met afgevaardigden van diverse instanties, organisaties, bedrijven en belangstellenden uit heel Nederland, een discussie tot stand te brengen over het vraagstuk van de volkshuisvesting.
De aanwezigheid van + 1300 personen geeft wel aan dat dit thema de aandacht heeft van veel mensen in Nederland die zich bezig houden met huisvesting.
Ook het bestuur van de HBV heeft hier aan deelgenomen.
Na de opening vertelde demissionair minister Hugo de Jong  wat er gedaan is m.b.t. volkshuisvesting, wat voor maatregelen er genomen dienen te worden om het woningtekort in de toekomst op te lossen
Vervolgens werd in een 4-tal discussiepanels de volgende onderwerpen aangesneden. Uit deze discussies kwamen diverse oplossingen en voorstellen om de bij deze thema’s spelende problemen aan te pakken.

  1. Woningbouw; wat zijn de diverse mogelijkheden om tot versnelling in de bouw  te komen.
  2. Verduurzaming; vanuit het panel wordt o.a. gesteld  dat het nodig is om hier regelgeving voor in te stellen.
  3. Betaalbaarheid;  meer betaalbare woningen voor de middeninkomens.
  4. Leefbaarheid en veiligheid;  met een voorstel van het panel om een Nationaal Programma over dit onderwerp samen te stellen is de meerderheid van de zaal het eens.

Het middagprogramma werd gevuld met een groot aantal zogenaamde deelsessies waarin diverse thema’s verbandhoudend met volkshuisvesting werden belicht.
Voor deelname hieraan kon men zich van tevoren aanmelden.
Wij kijken terug op een inspirerende dag waar de volkshuisvesting in volle breedte aan bod is gekomen en hopen dat de aangedragen ideeën mee genomen worden bij de besluitvorming aangaande volkshuisvesting.

Werkgroep Huurdersverenigingen.

Vanuit de HBV-Zayaz wordt deze werkgroep gevormd door Ad Lapien, Gerard Slegers en Jeanette Thelen en wordt ondersteund door Henk Heessels.
Wij proberen op complex niveau mensen te vinden die een Huurdersvereniging (HV) willen oprichten en als daar voldoende belangstelling voor is, ondersteunen wij hen met de practische zaken die bij het oprichten van een vereniging langs komen tot het moment dat zij een zelfstandige vereniging zijn geworden.
Bij geschillen van een HV, bijvoorbeeld met de verhuurder of bij onderlinge verschillen, of bij vragen van een andere aard,  kan een beroep op ons worden gedaan om tot een oplossing te komen.
Minstens twee keer per jaar hebben wij een overleg met de woonconsulenten van Zayaz en een keer per jaar met de wijkbeheerders en complexbeheerders, waar allerlei actuele zaken  aan de orde komen.
Mocht u zich, net als wij, willen inzetten voor de bewoners van uw  buurt, wijk of stad, meldt u zich gerust bij ons aan voor een oriënterend gesprek. Wij zijn bereikbaar via
info@hbv-zayaz.nl

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring