Nieuwsbrief 2 Jaargang 8

         Nieuwsbrief

Jaargang 8- nummer 2                                                                                                                                                                               30 juni 2024

25 jaar Munte-Carré                                                                                       
Op 1 mei 1998 betrokken de eerste bewoners hun woning in dit tot wooncomplex omgebouwd oud schoolgebouw, aan het Kapelaan Koopmansplein.
Vorig jaar is dit 25-jarig bestaan met alle bewoners gevierd. Ter gelegenheid hiervan heeft de Bewonersvereniging Muntel-Carré een boekje samengesteld.
In dit boekje wordt o.a. de historie van dit bijna honderdjarige gebouw verteld en komen bewoners aan het woord om te vertellen hoe bijzonder het is om in dit complex te wonen. Met ruim 20 nationaliteiten, in alle leeftijden, is het Muntel-Carré een afwisselende woongemeenschap. De bewonersvereniging doet haar uiterste best om de belangen van de bewoners te behartigen en zien toe op een goed leefklimaat binnen en rondom het wooncomplex. Voor dat laatste wordt uiteraard ook een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de individuele bewoner. Samen zorgen ze er met z’n allen voor daar nog lang fijn te kunnen blijven wonen. Op uitnodiging van de bewonersvereniging heeft het bestuur van de HBV op 21 maart een rondleiding door het complex gekregen waarbij wij een exemplaar van het jubileumboekje ontvingen. Na afloop daarvan hebben we onder het genot van een hapje en drankje gezellig wat nagepraat. Het bestuur heeft dit bezoek als heel prettig ervaren. De bewonersvereniging viert dit jaar op 1 juli haar 25-jarig bestaan.

Werkgroep Contractbeheer, Service & Schoonmaakkosten
Deze werkgroep binnen de HBV bestaat momenteel uit drie personen, te weten Gerard Slegers, Marcel Rombouts en Bert Rutten.  Zij zijn voor Zayaz het aanspreekpunt voor alle zaken waarbij contractafspraken met derden een rol spelen. Daarbij wordt echter een onderscheid gemaakt tussen contracten met bedrijven die nodig zijn voor onderhoud en reparatie van het woningbezit van  Zayaz enerzijds, en contracten met bedrijven waarvan de kosten direct effect hebben op de servicekosten anderzijds. Voor de eerste groep bestaat onze betrokkenheid meestal uit het geïnformeerd worden. Voor de contracten met partijen waarvan de kosten worden doorberekend in de servicekosten hebben we een zogenaamd adviesrecht. Dat betekent dat we als werkgroep betrokken worden bij zowel de keuze van partij als bij het maken van afspraken daarmee. Dit met de bedoeling om kwalitatief een goede service tegen een, in ieder geval voor de huurder, gunstige prijs te krijgen. Voor wat het onderdeel Service- en Schoonmaakkosten betreft hebben wij een meer controlerende rol.
Dat betekent niet alleen het bewaken van de kwaliteit van schoonmaak of andere dienstverleningselementen waarvoor servicekosten in rekening worden gebracht, maar vooral het signaleren van problemen op die gebieden. Het mag duidelijk zijn dat het niet alleen bij signaleren blijft, maar dat wij het oplossingstraject kritisch volgen, waarbij wij in ieder geval aansturen op duidelijke communicatie vanuit Zayaz.

2,5 jarig jubileum                                                                                             
Op 1 mei jl. was onze secretaresse Gerda van den Biggelaar 12,5 jaar in dienst van Zayaz en werkzaam voor ons. Wij zijn hier uiteraard niet zomaar aan voorbij gegaan en hebben dat samen met haar gevierd met een aangeklede borrel bij D’n Boerderij. Gerda is onze steun en toeverlaat voor het vele en diverse administratieve werk wat op ons afkomt, waardoor wij onze taak als vrijwilligers goed kunnen vervullen. Zij is vier ochtenden per week op kantoor maar als haar aanwezigheid ook ’s-avonds gewenst is zoals bijvoorbeeld bij een ALV, is zij ook paraat. Wij waarderen haar inzet enorm en hopen dat wij nog lang van haar diensten gebruik mogen maken.

Algemene Jaarvergadering 
Op 13 mei 2024 hielden wij onze Algemene Jaarvergadering en deze werd wederom goed bezocht. In totaal waren er ruim 60 personen aanwezig.
Deze keer hadden we een speciale genodigde in ons midden, namelijk mevrouw Charlotte Beukeboom, bestuurder van Zayaz. Zij had te kennen gegeven graag een keer aanwezig te willen zijn bij onze ledenvergadering en tevens wat spreektijd te krijgen. Omdat onze leden daar al eerder om hadden gevraagd heeft de HBV haar van harte uitgenodigd. Mevrouw Beukeboom gaf toe dat er bij Zayaz nog wel wat werk aan de winkel is als het gaat over de bereikbaarheid, communicatie en het luisteren naar de huurder. Zij heeft beloofd dat deze punten haar extra aandacht krijgen. Van de mogelijkheid om haar enkele vragen te stellen werd ruim gebruik gemaakt. Na het beantwoorden van de vragen heeft zij de rest van de vergadering als toehoorder gevolgd. Tot slot kregen de HBV en huurders een compliment van haar voor de openheid en de wil om samen met Zayaz tot betere afspraken en resultaten te komen. Na dit intermezzo is de jaarvergadering met de vastgestelde agenda verder gegaan. Na afloop hebben we, zoals gebruikelijk, met elkaar nog even informeel aan de bar nagepraat. Het officiële verslag van deze ALV is terug te vinden op onze website: www.hbv-zayaz.nl

Even voorstellen

Mijn naam is Jeanette Thelen, ik ben 78 jaar en lid van het bestuur van de HBV-Zayaz vanaf 2017.  Opkomen eigen- en andermans belangen is me met de paplepel ingegeven. Ik heb dit jaar mijn 60-jarig jubileum bij het FNV gevierd, alwaar ik in het verleden ook vrijwilligers werk heb gedaan in de vorm van leiding geven bij kindervakantie kampen van het FNV. Na de geboorte van mijn eerste zoon (47) en mijn tweede zoon (45) heb ik 8 jaar niet buitenshuis gewerkt maar ben wel als vrijwilliger een paar seizoenen gastvrouw  geweest bij kinderkampen van scholen en ben ook actief geweest bij de antiapartheidsbeweging. De laatste 26 jaar voor mijn pensioen heb ik op de inkoopafdeling bij Xenos gewerkt, waar ik ook lid van de ondernemingsraad ben geweest. Ik bezoek regelmatig musea, ga graag een paar dagen of een weekje ertussen uit, de fiets mee, of bij mooi weer met een mooi boek lekker luieren
en zwemmen aan het Engelenmeer. Ga ook vrij regelmatig naar concerten of films. Bij de HBV zit ik in de werkgroep Huurdersverenigingen, Sloop-renovatie en nieuwbouw, Redactiecommissie nieuwsbrief en activiteitencommissie. Ik ben ook (bestuurs) lid van het Stedelijk Huurders Platform (SHP).       

    

Deze nieuwsbrief is een uitgave van HBV-Zayaz. Aanmelden voor deze nieuwsbrief: nieuwsbrief@hbv-zayaz.nl

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden. U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@hbv-zayaz.nl toe aan uw adresboek.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring