Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2 Jaargang 7

Algemene ledenvergadering 17 mei 2023 Twee keer per jaar houdt de HBV een Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit keer was de eerste van dit jaar (jaarvergadering) erg druk bezocht. Van de 29 bij ons aangesloten HV’s waren er 20 met hun bestuur aanwezig. Bovendien waren er ook enkele individuele leden en was er een vertegenwoordiging van […]

Nieuwsbrief 1 Jaargang 7

Wijziging redactie Met ingang van 1 januari 2023 bestaat de redactie van deze nieuwsbrief uit: Bert Rutten, Joop Bierings  en Jeanette Thelen. Het is onze bedoeling om ieder kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen en daarin weer te geven wat er bij het bestuur van de HBV zoal in het afgelopen kwartaal besproken is en […]

Nieuwsbrief 4 Jaargang 6

Bestuurswijziging HBV Begin november heeft Bert Smolders ons te kennen gegeven om met onmiddellijke ingang te stoppen als bestuurslid en lid van diverse werkgroepen binnen de HBV. Zowel Bert als wij zijn tot de conclusie gekomen dat onze opvattingen over het behartigen van belangen van de huurders van Zayaz door de tijd heen uit elkaar […]

Nieuwsbrief 3 Jaargang 6

Viering 3e lustrum HBV-Zayaz Op 22 mei 2022 was het 15 jaar geleden dat HBV-Zayaz werd opgericht. De huurdersbelangenvereniging kwam voort uit diverse huurdersverenigingen, die tenslotte werd gevormd bij het samengaan van de woningcorporaties SWH en SSW en uiteindelijk de Stichting Woningcorporatie Zayaz ging heten. HBV-Zayaz komt op voor alle (aspirant) huurders van Zayaz en […]

Nieuwsbrief 2 Jaargang 6

Nieuwsbrief 1 Jaargang 5

Algemene leden vergadering. Op woensdag 13 april 2022 vindt de voorjaar ALV plaats in Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering start om 20.00 uur. Alle besturen van de huurdersverenigingen en individuele leden hebben vorige week een uitnodiging voor deze ALV ontvangen. Het bestuur van HBV-Zayaz hoopt dat […]

Nieuwsbrief 1 Jaargang 6

Nieuwsbrief 1 Jaargang 5

Nieuwe jaar 2022 Het is voor het tweede opeenvolgende jaar dat HBV-Zayaz geen nieuwjaarsreceptie houdt. De afgelopen weken stonden weer erg in het teken van de coronapandemie en waren we in een lockdown. Vrijwel alle sociaal-maatschappelijke activiteiten stonden op een laag pitje. Op dit moment gaat het land stukje bij beetje weer open. De horeca, […]

Nieuwsbrief 3 Jaargang 5

Nieuwsbrief 1 Jaargang 5

Wet Besturen en Toezichthouders Rechtspersonen (WBTR) In de Algemene ledenvergadering van 13 oktober 2021 heeft het bestuur van HBV-Zayaz uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van de per 1 juli 2021 in werking getreden wet WBTR voor de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement voor ons als HBV-Zayaz, maar ook voor onze huurdersverenigingen. De conclusie van […]

Nieuwsbrief 2 Jaargang 5

Nieuwsbrief 1 Jaargang 5

Ondernemingsplan Zayaz Het ondernemingsplan van Zayaz voor de komende jaren wordt op dit moment opgesteld. Het is natuurlijk een heel complex onderwerp omdat de zaken die in het ondernemingsplan worden genoemd te maken hebben met alle aspecten van de corporatie en goede volkshuisvesting en dus zijn alle afdelingen betrokken. Ook moet rekening worden gehouden met […]

Nieuwsbrief 1 Jaargang 5

Nieuwsbrief 1 Jaargang 5

Nieuwe Website In de loop van 2020 is er gestart met werkzaamheden om onze website in een moderner jasje te steken. Een nieuwe foto op de startpagina om te beginnen, maar ook de indeling zodanig te veranderen dat het makkelijker wordt om er doorheen te “bladeren”. De komende weken zal gewerkt worden aan de teksten. […]

Nieuwsbrief 6 Jaargang 4

Papieren Algemene Leden Vergadering (ALV) Alle besturen van de bij ons aangesloten huurdersverenigingen en individuele leden hebben in de week van 15 t/m 22 november een uitnodiging gehad om deel te nemen aan de zogenaamde papieren ALV. Alle stukken die van belang zijn en over zaken gaan waar de leden een oordeel over moeten geven, […]

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring