Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1 Jaargang 5

Nieuwsbrief 1 Jaargang 5

Nieuwe Website In de loop van 2020 is er gestart met werkzaamheden om onze website in een moderner jasje te steken. Een nieuwe foto op de startpagina om te beginnen, maar ook de indeling zodanig te veranderen dat het makkelijker wordt om er doorheen te “bladeren”. De komende weken zal gewerkt worden aan de teksten. […]

Nieuwsbrief 6 Jaargang 4

Papieren Algemene Leden Vergadering (ALV) Alle besturen van de bij ons aangesloten huurdersverenigingen en individuele leden hebben in de week van 15 t/m 22 november een uitnodiging gehad om deel te nemen aan de zogenaamde papieren ALV. Alle stukken die van belang zijn en over zaken gaan waar de leden een oordeel over moeten geven, […]

Nieuwsbrief 5 Jaargang 4

Corona/Covid 19 Het zal niemand zijn ontgaan, het aantal positief geteste mensen neemt toe en de ziekenhuizen komen wederom onder druk te staan. De reden van het kabinet om te komen tot dwingende adviezen over hoe we ten minste de komende maand met elkaar om zouden moeten gaan. We moeten niet uitsluiten dat de maatregelen […]

Nieuwsbrief 4 Jaargang 4

Algemene ledenvergadering Door de Coronamaatregelen kon de voorjaarsvergadering in april niet doorgaan. Met de stand van zaken van dit moment zijn we in staat om u binnenkort uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering van het najaar, op maandagavond 16 november om precies te zijn. Dit betekent dat de eerder bekendgemaakte datum van woensdag 21 […]

Nieuwsbrief 3 Jaargang 4

ALV woensdag 8 april 2020 In het licht van de ontwikkeling van de verspreiding van het coronavirus roepen medisch specialisten, nationaal en internationaal, de bevolking van landen op om zeer terughoudend te zijn met intensieve sociale kontakten tussen mensen onderling. Het liefste zo weinig mogelijk het huis uit bij (geringe) klachten, tenzij dit strikt nodig […]

Nieuwsbrief 2 Jaargang 4

Nieuwe directeur Woonbond Per 1 juli van dit jaar gaat de huidige directeur van de Woonbond dhr. Paulus Jansen met pensioen. Zijn opvolger is dhr. Zeno Winkels, die samen met adjunct directeur Guity Mohebbi per 1 mei de organisatie gaat leiden. Zeno Winkels (1972) studeerde milieu en agrarische economie in Wageningen. Hij is op dit […]

Nieuwsbrief 1 Jaargang 4

Manifest leefbaarheid in buurten en complexen Het bestuur van HBV-Zayaz heeft een manifest geschreven en staat op het punt dit te overhandigen  aan de bestuurder van Zayaz, de heer M. Acharki. Vermoedelijk zal dit 4 februari plaatsvinden. Met het manifest willen we  tot uitdrukking brengen wat de zorgen zijn van velen in onze samenleving met […]

Nieuwsbrief 10 Jaargang 3

Jubileum huurdersverenigingen  Op 3 december bestaan HV Helftheuvelpassage en op 28 december BV Gheert van Calcarplein 10 jaar! Het bestuur van HBV-Zayaz feliciteert het bestuur van de huurdersverenigingen en al haar leden van harte en wenst de verenigingen nog een zonnige toekomst toe. HBV-Zayaz ziet uit naar een prettige en effectieve samenwerking tussen HBV-Zayaz en […]

Nieuwsbrief 9 Jaargang 3

Wat is het verschil tussen een HV/Stichting en de HBV-Zayaz? In het contact tussen het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging-Zayaz (HBV-Zayaz) en haar leden, de huurdersverenigingen en/of Stichtingen, valt heel vaak op dat niet duidelijk is wat de verantwoordelijkheid is van een huurdersvereniging/Stichting en waar de verantwoordelijkheid begint van de HBV-Zayaz. Heel vaak hoort […]

Nieuwsbrief 8 Jaargang 3

Stedelijk Huurders Platform + achterban In de nieuwsbrief nummer 6 hebben wij gemeld dat het Stedelijk Huurders Platform de vergaderingen met het Platform + achterban veel ruimer toegankelijk wilde maken. Niet alleen de huurdersverenigingen waren welkom bij die vergaderingen, maar ook de individuele huurders van corporaties en anderen. De eerstvolgende vergadering zou zijn op maandag […]

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring