Huurdersverenigingen

Huurdersverenigingen

Huurdersverenigingen zijn verenigde huurders, bijvoorbeeld binnen een complex of straat. Als er een HV bestaat voor jouw woning, is dit het eerste aanspreekpunt. HV’s worden samen met HBV-Zayaz opgericht en hebben hierdoor ook inspraak binnen de HBV.
Huurdersvereniging oprichten

Huurders op complexniveau kunnen zich verenigen en een HV oprichten. Samen sterk is het motto en een belangrijk argument om een HV op te richten.
Als HBV-Zayaz stimuleren wij de oprichting van een Huurdersvereniging. Wij geven hierbij advies, ondersteuning en een financiële bijdrage.
Een HV wordt na oprichting een officiële gesprekspartner van Zayaz. De Woonconsulent van het complex zal minimaal twee keer per jaar overleg hebben
met de HV. Hierin worden lopende zaken besproken en er is de mogelijkheid om wensen en ideeën kenbaar te maken. Als vereniging heb je meer inspraak
en Zayaz moet over beslissingen die het complex aangaan eerst overleg voeren, of het nu gaat over onderhoud, servicekosten of renovatie.
Een HV mag altijd gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over belangrijke zaken omtrent hun complex.

Indien er binnen een complex of straat geen Huurdersvereniging kan worden opgericht, om welke reden dan ook, is het mogelijk om als huurder van Zayaz individueel lid te worden van HBV-Zayaz.
Het aanmeldingsformulier hiervoor vind je op onze website onder “Wie zijn wij” sub kopje aanmelden als individueel lid”. 

HV’s oprichten versie 3

Handboek Participatie deel 1

Handboek Participatie deel 2

Handboek Particiaptie deel 3

Overzicht huurdersverenigingen

BC Antoniegaarde

Contactpersoon; dhr. J. Lammers, jolammers@ziggo.nl

HV Belgische Buurt/37

Contactpersoon; dhr. H. van der Vlies, hfpvandervlies@ziggo.nl

HV de Bokkelaren

Contactpersoon; mevr. D. Heesakkers, bv.debokkelaren1@gmail.com

HV de Boogaard

Contactpersoon; mevr. J. Fruijtier, j.fruijtier@gmail.com

HV BrahmsBosch

Contactpersoon; mevr. W. Hiekema, info@brahmsbosch.nl

HV de Cavalier

Contactpersoon; mevr. K. Venrooy, hvdecavalier@gmail.com

HV de Commissaris

Contactpersoon; dhr. T.L. Rozendaal, theorozendaal@gmail.com

HV de Eekbrouwer

Contactpersoon; dhr. K. de Bakker, keesdebakker@me.com

HV Eikenhorst

Contactpersoon; dhr. N. de Ruijter, nder@ziggo.nl

BV Gheert van Calcarplein 

Contactpersoon; mevr. A. Van Aalst, vanaalst@home.nl

HV Helftheuvelpassage

Contactpersoon; dhr. H. van Helvert, henk-v-helvert@home.nl

HV Hinthamerbolwerk

Contactpersoon; mevr. K. Schrauwen,
hv.hinthamerbolwerk@icloud.com

HV Hoge Slagen 

Contactpersoon; mevr. K. Bonte, hv-hs@hotmail.com

HV Kleurrijk

Contactpersoon: mevr. A. van den Heuvel, stichtingdetoekomst@home.nl

HV de Klokhoek

Contactpersoon; mevr. A. Berens, ashavijaino@hotmail.com

HV Klokkenlaan

Contactpersoon; mevr. M. Brandehorst, hv-klokkenlaan@outlook.com

HV Klooster Baptist 

Contactpersoon; dhr. C. Venix, kloosterbaptist1@gmail.com

HV Martinipad 

Contactpersoon; mevr. M. van der Burgt, melvanderburgt@gmail.com

BV Muntel-Carré

Contactpersoon; mevr. G. Withagen, bvmuntelcarre@ziggo.nl

BC Onsenoort

Contactpersoon; dhr. A. van ‘t Veer, andrevantveer@gmail.com

HV Orthen Rechts

Contactpersoon; dhr. F. van de Langenberg, hvorthenrechts@gmail.com

HV Prinsenborg 

Contactpersoon; mevr. A. Martens, ankiemartens@xs4all.nl

HV de Regenboogtoren 

Contactpersoon; mevr. G. van ’t Slot, avantslot@kpnmail.nl

HV Sirius

Contactpersoon; dhr. M. Rombouts, marcelenjana@gmail.com

HV de Taling

Contactpersoon; mevr. W. Huijsmans, g.huijsmans@home.nl

HV ’t Vinkenkampke

Contactpersoon; mevr. W. Eerhart, wies.eerhart@kpnmail.nl

HV Vijfde Donk 1-19

Contactpersoon; mevr. J. Voets, HVvijfdedonk@outlook.com

HV de Vlieger

Contactpersoon; mevr. E. Poot, esmeepoot@hotmail.com

HV Windmolenbergstraat 

Contactpersoon; dhr. H. Valk, hpvalk@hotmail.com

HV Zuid I 

Contactpersoon; dhr. R. van de Ven, vandeven2000@ziggo.nl

HV Zuid II 

Contactpersoon; mevr. J. van der Leeden, j.vdleeden@kpnmail.nl

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring