Huurders op complexniveau kunnen zich verenigen en een HV oprichten. Samen sterk is het motto en een belangrijk argument om een HV op te richten.
Als HBV-Zayaz stimuleren wij de oprichting van een Huurdersvereniging. Wij geven hierbij advies, ondersteuning en een financiële bijdrage.
Een HV wordt na oprichting een officiële gesprekspartner van Zayaz. De Woonconsulent van het complex zal minimaal twee keer per jaar overleg hebben
met de HV. Hierin worden lopende zaken besproken en er is de mogelijkheid om wensen en ideeën kenbaar te maken. Als vereniging heb je meer inspraak
en Zayaz moet over beslissingen die het complex aangaan eerst overleg voeren, of het nu gaat over onderhoud, servicekosten of renovatie.
Een HV mag altijd gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over belangrijke zaken omtrent hun complex.

Indien er binnen een complex of straat geen Huurdersvereniging kan worden opgericht, om welke reden dan ook, is het mogelijk om als huurder van Zayaz individueel lid te worden van HBV-Zayaz.
Het aanmeldingsformulier hiervoor vind je op onze website onder “Wie zijn wij” sub kopje aanmelden als individueel lid”. 

HV’s oprichten versie 3

Handboek Participatie deel 1

Handboek Participatie deel 2

Handboek Particiaptie deel 3