Werkgroepen

Wat is het?

Het werk van HBV-Zayaz is breed en veelomvattend en bestrijkt alle beleidsterreinen van de volkshuisvesting maar natuurlijk heel concreet en allereest de zaken die bij Zayaz in ‘s-Hertogenbosch spelen. Om taken binnen het bestuur te verdelen, rekening houdend met de specifieke kennis van iedereen, zit ieder bestuurslid in één of meerdere werkgroepen. Aan de hand van een jaarplan met alle onderwerpen die in dat bepaalde jaar aan de orde komen, intern of extern, werkt HBV-Zayaz op die manier aan een zienswijze per onderwerp. Over veel van die onderwerpen gaat HBV-Zayaz met de verhuurder in gesprek. HBV-Zayaz wordt vanuit Zayaz bij veel onderwerpen berokken en mag vaak meedenken en meepraten. Ook als je geen bestuurslid bent van HBV-Zayaz kan je zitting nemen in een werkgroep. Het bestuur van HBV-Zayaz roept leden dan ook graag op om zich te melden voor een werkgroep.

Actuele werkgroepen

Energie en duurzaamheid

Een belangrijke ontwikkeling is energie en duurzaamheid. Wij volgen de ontwikkelingen, denken mee en geven gevraagd en ongevraagd advies
aan Zayaz. Hierbij houden wij continu rekening met het onderwerp zelf, energie en duurzaamheid, maar ook de impact daarvan op de beurs
van de huurders. NOM (nul op de meter) woningen en zonnepanelen zijn belangrijke zaken. Proefprojecten zijn gaande en wij volgen de voortgang
en de ideeën. Verder is het voor ons als HBV-Zayz belangrijk om kennis te vergaren over deze onderwerpen.

Service- en schoonmaakkosten

De servicekosten zoals schoonmaak, eventueel liftonderhoud, energie en water voor huurders en gemeenschappelijke ruimten zijn belangrijke kosten. Ook onderhoud aan installaties zoals cv-ketels, intercom en bliksemafleider vallen hieronder. Wij adviseren, bespreken en overleggen namens en voor onze huurders met Zayaz en zorgen voor stroomlijning en houden actief een klachtenregistratie bij, welke wij indien nodig terugkoppelen naar Zayaz.

Contractbeheer

In deze werkgroep praten wij met de contactbeheerder van Zayaz over op handen zijnde contractwijzigingen bij externe dienstverleners zoals bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven.

Communicatie

Vanuit deze werkgroep wordt het bestuur van HBV-Zayaz geadviseerd over de structuur en inhoud van de website en de specifieke onderdelen daarvan. Een voorbeeld is de frequentie en inhoud van de Nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief is er een subwerkgroep, namelijk de redactiecommissie nieuwsbrief.

Huurdersverenigingen

Huurdersverenigingen kunnen een beroep doen op deze werkgroep als er praktische of organisatorische problemen zijn en men komt er als verenigingsbestuur niet uit. Deze werkgroep geeft ook ondersteuning aan huurders die een huurdersvereniging willen oprichten.

Klantenpanel

Leden van deze werkgroep houden zich, in samenspraak met Zayaz, bezig met toekomstige vragen die vanuit Zayaz gesteld gaan worden (op welke wijze dan ook) aan een selecte groep huurders via het zogenaamde klantenpanel. Dit is een belangrijke werkgroep omdat Zayaz onder andere via dit kanaal wil weten hoe huurders over een aantal zaken denken. Als je mee kan praten over de inhoud van een enquête/vragenlijst aan huurders is dat een wezenlijk verschil. Bij interesse voor het klantenpanel kan je je aanmelden bij Zayaz.

Participatie

De werkgroep houdt zich bezig met hoe (toekomstige) huurders betrokken kunnen worden bij o.a. het maken van materiaalkeuzes voor hun nog op te leveren nieuwe woning. En hoe je huurders (nog) beter bij allerlei zaken kan betrekken die een belangrijke rol spelen bij hun woongenot en leefomgeving.

Secretariële ondersteuning werkgroep

Secretariële ondersteuning helpt een werkgroep sneller te kunnen werken. In de meeste gevallen maakt één van de leden een verslag en/of actielijst,
echter is hiervoor niet altijd de kennis aanwezig. Extra hulp bij het uitwerken van de informatie en het maken van een verslag zijn belangrijke taken
binnen de verschillende werkgroepen.

Jouw specialisme?

Heb jij specifieke kennis over een bepaald onderwerp en ben je bereid deze kennis te delen en samen met ons te zorgen voor een fijne woonomgeving en meer huurgenot? Ook met beperkte tijd of niet de mogelijkheid om regulier te helpen kan je een aanvulling zijn voor HBV-Zayaz. Twijfel niet en neem contact met ons op. Samen kunnen we kijken hoe wij jouw kennis en talenten het beste kunnen inzetten! Je moet wel huurder van Zayaz zijn.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring